Zmiana zarządzenia ws. trombektomii mechanicznej

09 Sierpnia 2019, 15:47 NFZ narodowy fundusz zdrowia

 NFZ opublikował nowelę zarządzenia ws. umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

 

Chodzi o zarządzenie nr 109/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Jak wyjaśnia NFZ, nowela ma na celu dostosowanie przepisów zarządzenia do obowiązujących przepisów prawa, m.in. dokonano aktualizacji adresu promulgacyjnego wskazanego w przedmiotowym przepisie, w związku z wejściem w życie noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019 r. , które pozwala na zwiększenie  liczby realizatorów programu pilotażowego. 

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące formy przekazywania (oddziałowi Funduszu) przez świadczeniodawcę sprawozdania, wskazując, iż powinna to być forma elektroniczna. Informacje świadczeniodawcy mają przekazywać po każdym kwartale w sposób narastający – „każde następne sprawozdanie powinno stanowić kontynuację poprzedniego”.

Jednocześnie zobowiązano dotychczasowych świadczeniodawców biorących udział w pilotażu do ponownego przekazania drogą elektroniczną przekazanych wcześniej sprawozdań jednakże zgodnie z nowym wzorem określonym w załączniku do zarządzenia.

 - Powyższe działanie umożliwi świadczeniodawcy oraz NFZ dokonanie oceny skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych – czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto w zarządzeniu wskazano termin składania przez nowych realizatorów pilotażu, wniosków o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: NFZ

BPO  

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz