Części rezydentów wzrosną pensje. Projekt rozporządzenia do konsultacji

14 Sierpnia 2019, 9:33 lekarze rezydenci

Do opiniowania został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z tą ustawą, w 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,05) oraz kwoty 4 200 zł brutto, zatem w bieżącym roku stanowi ono kwotę 4 410 zł.

Wynagrodzenia rezydentów kształtowane są w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny i na dzień 1 lipca 2019 r. jedynie lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych (lista dziedzin priorytetowych) nie osiągnęli jeszcze poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, co oznacza że muszą oni otrzymać podwyżkę stanowiącą minimum 20 proc. różnicy między ustalonym najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a ich wynagrodzeniem zasadniczym obowiązującym na dzień 1 lipca 2019 r.

Zobacz również:

Szumowski: Każdy ma prawo pracować tyle na ile ma sił

Niemieccy lekarze: Więcej zajęć z technologii cyfrowych i wyższe wynagrodzenia dla rezydentów

Ł.Szumowski o noweli ust. o zawodzie lekarza

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz