Nabór wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym

14 Sierpnia 2019, 10:29

Celem Nagrody im. bł. Gerarda jest wyróżnienie i uhonorowanie za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Właśnie ruszył nabór kandydatów do tej honorowej nagrody.

Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:

 • lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny;
 • osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • zarządzanie ratownictwem.

Nagroda jest honorowa i składa się na nią:

 • statuetka bł. Gerarda;
 • dyplom okolicznościowy.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby działające w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracujące z tym systemem:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kandydata do nagrody może zgłosić:

 • podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (szpitalny oddział ratunkowy lub zespół ratownictwa medycznego),
 • organ administracji rządowej,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 września 2019 r. 

Więcej informacji: TUTAJ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz