Wielkopolski NFZ: 52 mln zł więcej na wybrane świadczenia

14 Sierpnia 2019, 13:34 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Ponad 52 mln zł do wybranych świadczeń dołoży Wielkopolski Oddział NFZ. Na co zostanie przeznaczona dodatkowa pula środków?

-Możliwości finansowe Oddziału pozwoliły obecnie na dołożenie do umów ponad 52 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom, zwiększamy dostęp dla pacjentów do leczenia zwłaszcza w tych dziedzinach, które zostały uznane za priorytetowe w naszym województwie - są to np. świadczenia udzielane pacjentom w zakładach opiekuńczo – leczniczych, opieka hospicyjna, czy rehabilitacja – zwłaszcza neurologiczna. Również od kilku lat, przekazujemy dodatkowe środki na wizyty pacjentów w poradniach specjalistycznych, zwłaszcza wizyty pierwszorazowe. W umowach z placówkami pieniądze na „nowych” pacjentów są wydzielone, a każda placówka ma obowiązek przyjmować zarówno pacjentów będących w toku leczenia jak i nowych. Dlatego ponad 11,3 mln zł z dodatkowej puli przeznaczamy na wizyty i zabiegi w poradniach specjalistycznych- mówi Agnieszka Pachciarz, Dyrektor WOW NFZ.

 

Dofinansowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały przede wszystkim wizyty w poradniach: okulistycznych - na kwotę prawie 1,7 mln zł, ginekologiczno - położniczych na kwotę ponad 1,5 mln zł, neurologicznych (razem ponad 762 tys. zł, z czego prawie 340 tys. na wizyty pierwszorazowe), a także kardiologia - wizyty pierwszorazowe (560 tys. zł) i endokrynologia (ponad pół miliona zł) oraz wszystkie świadczenia zabiegowe dedykowane dzieciom.

 

Poprawa dostępu do usług pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz do opieki hospicyjnej jest przez WOW NFZ również traktowana priorytetowo. W puli 52 mln zł, na te świadczenia przeznaczono 8,5 proc.- łącznie ponad 4,4 mln zł. Z tej kwoty, ponad 2 mln zł zasili dodatkowo umowy na świadczenia dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie, ponad 1 mln zł otrzymają placówki na udzielanie świadczeń w hospicjach domowych dorosłym i dzieciom, a ponad 730 tys. w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej.

 

Priorytetem w województwie jest także poprawa dostępu do rehabilitacji, zwłaszcza domowej, neurologicznej (np. po udarach), czy rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki. Łącznie, dodatkowo przeznaczono na ten rodzaj usług prawie 2,4 mln zł, z czego najwięcej: prawie 590 tys. zł na fizjoterapię domową, ponad 560 tys. zł na świadczenia w rehabilitacji nieurologicznej, prawie 500 tys. zł na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych i ponad 350 tys. zł na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzoną w trybie dziennym.

 

Z dodatkowych środków i leczenie oraz profilaktykę skorzystają także najmłodsi i młodzież: ponad 780 tys. zł dodatkowych pieniędzy otrzymają wielkopolskie placówki udzielające świadczeń ortodoncji oraz ogólnostomatologicznych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż.

 

Największym beneficjentem dodatkowych 52 mln zł są umowy na leczenie szpitalne, które zostały zasilone dodatkowymi 22 milionami zł. Z tej kwoty natomiast, dużą część Oddział przeznaczył na leczenie nowotworów, np. w chirurgii onkologicznej dołożono ponad 3,3 mln zł, w teleradioterapii – ponad 2 mln zł. Na zabiegi endoprotezoplastyki biodra lub kolana przeznaczono dodatkowo ponad 3,1 mln zł.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz