Zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS

19 Sierpnia 2019, 8:14 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w piątek opublikowało zarządzenie nadające Krajowemu Centrum ds. AIDS statut, regulamin organizacyjny. Zgodnie z treścią zarządzenia traci moc zarządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Centrum do spraw AIDS.

Treść zarządzenia:

JK


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz