Zmiana w regulaminie organizacyjnym Centrali NFZ

19 Sierpnia 2019, 8:18 NFZ

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w piątek (16 sierpnia) opublikowane zostało zarządzenie prezesa NFZ nowelizujące zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Funduszu.

Zarządzenie przewiduje przeniesienie Działu Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania z Gabinetu Prezesa Funduszu do Departamentu Analiz i Strategii wraz z przeniesieniem Departamentu Analiz i Strategii do pionu komórek organizacyjnych, nad którymi nadzór wykonuje prezes NFZ.

Zarządzenie przewiduje także przypisanie Gabinetowi Prezesa Funduszu zadań związanych z obsługą sekretariatów zarówno prezesa Funduszu, jak i jego zastępców oraz nowych zadań dotyczących współpracy Funduszu z instytucjami i grupami eksperckimi w kraju i za granicą, w tym organizacji zagranicznych wizyt prezesa Funduszu oraz wizyt dwustronnych. 

Treść zarządzenia dostępna jest na stronie NFZ.GOV.PL 

Źródło: NFZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz