A.Pruszko: wrześniowe Forum e-Zdrowia m.in. o cyfrowej globalizacji i roli AI

19 Sierpnia 2019, 13:34

Cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia oraz rola sztucznej inteligencji w praktycznych procesach terapii - to zagadnienia, które będą m.in. omawiane podczas tegorocznej edycji Forum e-Zdrowia we wrześniu - zapowiada w rozmowie z Polityką Zdrowotną Artur Pruszko, ekspert w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth), dyrektor Forum e-Zdrowia.

Polityka Zdrowotna: We wrześniu odbędzie się kolejna edycja Forum e-Zdrowia. Czym tegoroczne spotkanie będzie odróżniać się od poprzedniego? 

Artur Pruszko: Forum to spotkanie szerokiego grona interesariuszy systemu ochrony zdrowia zaangażowanych w sprawy e-zdrowia. Podczas Forum omawiamy dokonania w zakresie e-zdrowia w Polsce oraz staramy się wskazać kolejne cele i priorytety w nadchodzącej przyszłości.

Z jednej strony chcemy zaznaczyć postęp w cyfryzacji ochrony zdrowia czy wdrażaniu usług telemedycznych, jaki dokonał się w niektórych obszarach. Z drugiej natomiast chcemy rozmawiać o problemach i wyzwaniach ochrony zdrowia oraz wskazywać rozwiązania i efektywne sposoby ich implementacji. W szczególności odnosi się to do kolejnego przełomu związanego z coraz powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) oraz rozległego continuum informacyjnego obejmującego zarówno dane o naszym stanie zdrowia, jak i dane o kontekście, w którym żyjemy, a który istotnie wpływa na nasze zdrowie (np. czynniki kreujące ryzyka zdrowotne).  

Jak co roku również tegoroczne Forum będzie dobrą okazją do porozmawiania z ekspertami o dobrych, międzynarodowych praktykach, z których można zaczerpnąć pewne rozwiązania czy inspiracje. Pomogą nam w tym m.in. IHE oraz HIMSS - organizacje, które są promotorami dobrych praktyk w zakresie e-zdrowia na świecie. W tym roku będziemy gościć także ekspertów z Holandii, Danii i Izraela, którzy z sukcesem realizują programy w zakresie e-zdrowia na szczeblu rządowym i regionalnym.

Czy Polska powinna się wzorować na rozwiązaniach z innych państw?

Na sprawy e-zdrowia w Polsce trzeba spojrzeć w szerszym kontekście. Polska nie jest izolowaną wyspą. To, co się dzieje w Polsce jest osadzone w szerszym kontekście, o którym nie należy zapominać. Takie spojrzenie może nam przynieść wiele korzyści.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że potrzeby pacjentów są uniwersalne, podstawowe problemy zdrowotne nie różnią się znacząco między krajami czy kontynentami, a zatem rozwiązania tych problemów mogą i bardzo często są transferowane pomiędzy krajami.

W szczególny sposób ma to miejsce w obszarze digital health, który tak jak cyfrowa gospodarka, nie zna granic. Korzystamy z tych samych dobrych osiągnięć techniki w wielu krajach, niezależnie gdzie zostały stworzone. Świat cyfrowy znosi w znacznym stopniu pojęcie granic, mamy dostęp do różnych rozwiązań wytworzonych w odpowiedzi na problemy użytkowników (pacjentów, lekarzy, etc.). A głównymi czynnikami rozwoju i sukcesu cyfrowych rozwiązań (urządzeń, platform, ekosystemów) jest użyteczność i efekt skali. W cyfrowym świecie istnieją wprawdzie rozwiązania niszowe, ale liczą się rozwiązania globalne.

Oczywiście z tego wynika także trochę zagrożeń, choćby w kontekście polityki poufności i prywatności pacjentów. Pacjenci leczą się w różnych miejscach i przy wykorzystaniu wielu platform, czego nasz system regulacyjny często w ogóle nie uwzględnia.

Osobną kwestią jest również fakt, że musimy się zmierzyć z wyzwaniami globalizacji - zarówno z jej pozytywną stroną, jak i wieloma ryzykami. Musimy jednak pamiętać, że proces globalizacji jest zjawiskiem nieuchronnym.

Tak jak używamy telefonów czy aplikacji globalnych producentów, tak i w ochronie zdrowia proces wykorzystania rozwiązań skutecznie wdrożonych w innych krajach, będzie następował również w Polsce. Dlatego też w trakcie tegorocznego Forum e-Zdrowia chcemy dyskutować o tym zjawisku zarówno z decydentami zza granicy, jak i z Polski.

W końcu warto i należy zadać sobie pytanie, co powinniśmy zrobić,  aby inne państwa wzorowały się na Polsce, abyśmy byli źródłem inspiracji dla innych oraz korzystali z możliwości globalnej cyfrowej gospodarki.

Jakie tematy pojawią się na tegorocznym Forum?

Jednym z zagadnień poruszonych w trakcie wrześniowego Forum e-Zdrowia będzie m.in. kwestia sztucznej inteligencji, czyli algorytmizacji i automatyzacji różnych procesów. Poruszymy temat regulacyjny i etyczny, a także porozmawiamy o zastosowaniu tej technologii w praktycznych procesach terapii. Zastanowimy się także nad jej rozwojem w kontekście strategii zmierzającej do tego, by AI stała się nowym sektorem gospodarki w Polsce. Mamy w Polsce  grono utalentowanych twórców, przedsiębiorców i innowatorów w zakresie digital health. Warto promować i inwestować w tę nową dziedzinę gospodarki.

Będziemy także poruszać różne wątki związane z doświadczeniem pacjentów w dobie cyfryzacji. Porozmawiamy np. o wykorzystaniu e-zdrowia w terapii chorób rzadkich.  Na Forum zapowiedziały swoją obecność osoby związane z leczeniem chorób rzadkich, które współtworzą European Joy Project on Rade Dissease, czy organizacje takie jak DICA (Dutch Institute Clinical Audit), która jest niezależną organizacją zajmującą się mierzeniem jakości opieki. Wskażemy możliwości, jakie daje wykorzystanie rozległych zbiorów danych w kontekście jakości opieki oraz wprowadzaniu Value Based Healthcare. Pokażemy, jak w tym zakresie wykorzystać cyfryzację w systemie ochrony zdrowia

W trakcie tegorocznego Forum e-Zdrowia po raz pierwszy odbędzie się również Digital Health Hackaton. Zorganizujemy konkurs dla start-upów, małych firm, prężnych zespołów, które będą rozwiązywały problemy z zakresu digital health. Zadania będą sformułowane przez NFZ i wiodących dostawców świadczeń zdrowotnych. Ta nowa formuła to kolejny powiew świeżości na Forum e-Zdrowia. Praktyczne zadania polegające na wykorzystaniu danych pacjentów zmierzają do tego, by skutecznie i lepiej zapewniać im różnego rodzaju opiekę.

Forum e-Zdrowia to najważniejsze w Polsce wydarzenie dotyczące cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. Spotkanie i dyskusja z globalnymi liderami w obszarze e-zdrowia, m.in. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe i Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) służą wymianie światowych doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz znalezieniu optymalnych rozwiązań do zarekomendowania i wprowadzenia w Polsce. Patronami honorowymi konferencji są Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Więcej informacji http://forumezdrowia.pl/

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz