MZ powołuje zespół ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej

20 Sierpnia 2019, 10:39 Ministerstwo Zdrowia

W ministerstwie zdrowia powołano specjalny zespół do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

We wtorek ministerstwo opublikowało zarządzenie ws. powołania zespołu.

Czym zajmie się zespół?

Do zadań Zespołu - jak wskazano w zarządzeniu - należy:

1) okresowa analiza raportów NFZ oraz innych danych gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia dotyczących realizacji pilotażu centrów zdrowia psychicznego;

2) przygotowywanie propozycji zmian w zasadach realizacji pilotażu (...)

3) przedstawienie Ministrowi Zdrowia rekomendacji w zakresie warunków organizacji i finansowania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej po zakończeniu pilotażu.

Zespół ma wykonywać swoje zadania do 30 czerwca 2021 r.

Kto wszedł w skład zespołu?

Jak przewiduje zarządzenie w skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący – Marek Balicki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii oraz członkowie: mgr Barbara Banaś – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, lek. Izabela Ciuńczyk – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego, dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki – Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, mgr inż. Tomasz Goździkiewicz – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej, lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka – Przewodniczący Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych, mgr Agnieszka Polak – Prezes Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia, mgr Katarzyna Parzuchowska – Fundacja eFkropka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dr n. o zdrowiu Damian Czarnecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;  sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

Ponadto w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.

Czym zajmie się zespół?

Do zadań Zespołu należy:

1) okresowa analiza raportów NFZ oraz innych danych gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia dotyczących realizacji pilotażu centrów zdrowia psychicznego;

2) przygotowywanie propozycji zmian w zasadach realizacji pilotażu (...)

3) przedstawienie Ministrowi Zdrowia rekomendacji w zakresie warunków organizacji i finansowania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej po zakończeniu pilotażu.

Zespół ma funkcjonować do 30 czerwca 2021 r.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz