Projekt rozporządzenia: wzrost wynagrodzenia lekarzy stażystów. O ile?

20 Sierpnia 2019, 13:09 pieniądze

Wynagrodzenie lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów wzrośnie z 2 465 zł brutto do 2 509 zł brutto - przewiduje opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia. Podwyżka miałaby obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Jak wskazano w uzasadnieniu zmiana rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przepisy ww. ustawy spowodowały zmianę wysokości najniższego wynagrodzenia lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- Na mocy znowelizowanego rozporządzenia zmianie z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. ulegnie wysokość wynagrodzenia lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów z 2 465 zł brutto do wysokości 2 509 zł brutto - czytamy w uzasadnieniu. Jak szacuje MZ, dotyczy to ok. 68 tys. lekarzy stażystów.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. Jednocześnie - jak czytamy - w przypadku lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 1 lipca 2019 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wynagrodzenie zostanie wyrównane ze środków przekazanych na ten cel, na podstawie porozumienia, przez marszałka województwa jednostce, która zatrudniała tych lekarzy.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Dr.mokry Niedziela, 25 Sierpnia 2019, 17:04
Ciekawe skad w Polsce 68tys stazystow?