Co dalej z bezpieczeństwem epidemiologicznym?

21 Sierpnia 2019, 11:20 Szczurek-Żelazko

Resort zdrowia nadal pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Do finału prac legislacyjnych brakuje konsensusu dotyczącego uaktualnionej listy czynników alarmowych, która w ocenie wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko budzi rozbieżne opinie ekspertów.

Tematem systemowych rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji epidemiologicznej m.in. w placówkach szpitalnych zainteresowała się posłanka Anna Sobecka (PiS). W interpelacji skierowanej do ministra zdrowia wskazała na raport Najwyższej Izby Kontroli, która krytycznie oceniła działania resortu zdrowia w kwestii wdrożenia systemowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej, zwłaszcza ograniczenia zakażeń lekoopornymi szczepami bakterii.

W odpowiedzi na pytania Anny Sobeckiej - wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko - podkreśliła, że resort pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które miałyby poprawić obecną sytuację. Jednym z działań jest opublikowanie rozporządzenia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Niestety dokument ten jest w trakcie nowelizacji, która dotyczy uaktualnienia listy czynników alarmowych. Ta ostatnia - konsultowana przez prof. dr hab.n.med. Katarzynę Dzierżanowską-Fangrat, krajową konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, nadal znajduje się na etapie przygotowań.

- Z uwagi na rozbieżność opinii ekspertów, co do uaktualnienia wykazu czynników alarmowych uwzględniającego nowo pojawiające się biologiczne czynniki chorobotwórcze o szczególnej zjadliwości (...), niezbędne są dodatkowe konsultacje przez przekazaniem projektu do prac legislacyjnych- wskazała wiceminister.

Dodała również, że w resorcie trwają również prace nad wykazem ośrodków referencyjnych oraz innych podmiotów, które przeprowadzać będą weryfikację wyników badań laboratoryjnych w celu prowadzenia nadzoru epidemiologicznego.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz