Projekt dot. niezbędnych kwalifikacji zawodowych pracowników CSIOZ

21 Sierpnia 2019, 10:42 csioz

Do opiniowania zostało skierowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowelizujące przepisy w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Piojektowane zmiany polegają na dostosowaniu wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych do rangi zadań realizowanych przez CSIOZ. Ponadto proponowane zmiany wynikają ze zmienianego statutu i regulaminu organizacyjnego CSIOZ, dostosowującego strukturę organizacyjną jednostki do jej zakresu oraz skali działania.

Istotną zmianą jest n dostosowanie kompetencji kadry zarządzającej oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych do rangi stawianych przez CSIOZ zadań. Podniesiono wymagania w zakresie wykształcenia i stażu pracy w stosunku do kandydatów aspirujących do zatrudnienia na tych stanowiskach.

W związku z faktem, że w CSIOZ brak jest potrzeby zatrudniania pracowników na stanowiskach „kierownik Biura”, „główny energetyk”, „starszy energetyk”, „kierownik magazynu”, „starszy technik”, „energetyk”, „młodszy energetyk”, „sekretarka”, „technik”, „magazynier” oraz „konserwator”, usunięto te stanowiska z tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników.

Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto dodanie stanowiska „administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)”, co było konieczne ze względu na przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

źródło:


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz