X jubileuszowe Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Ostatnie dni rejestracji!

21 Sierpnia 2019, 8:57 krynica

Zapraszamy 3-5 września 2019 do Krynicy Zdrój na Forum Ekonomiczne połączone z Forum Ochrony Zdrowia - najważniejszym wydarzeniem kształtującym system ochrony zdrowia. Kluczowi decydenci, przedstawiciele regulatora, menedżerowie, biznesmeni i eksperci spotkają się aby tworzyć przyszłość ochrony zdrowia.

W programie między innymi panele:

Ochrona Zdrowia 2010-2019: Wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat

Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?

Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?

Zdrowie dla Wszystkich wyzwaniem w XXI wieku

Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach

Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia

Value-Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny

Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej.

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia - ile państwa, ile samorządu?

 

oraz wyjątkowa debata polityczna:

Priorytety zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2019-2023

 

W dniu 3 września 2019 r. odbędzie się  Gala i uroczyste wręczenie nagród Rankingu Zdrowia dla najbardziej efektywnych i najszybciej rozwijających się firm ochrony zdrowia.

 

Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W I etapie należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl .

Wybrane osoby otrzymają zaproszenie do II etapu rejestracji.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz