2.09. posiedzenie Rady Przejrzystości. Co oceni Rada?

22 Sierpnia 2019, 14:01 AOTMiT

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości zaplanowano na 2 września br. Rada oceni m.in. lek ALUNBRIG (brigatynib) w ramach programu lekowego Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.

Porządek obrad posiedzenia 2.09. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. BRINEURA (cerliponase alfa) we wskazaniu: ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: E75.4).
  2. MOZOBIL (plerixafor) u pacjentów przed autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych, niezależnie od jednostki chorobowej stanowiącej podstawę do przeszczepu.
  3. KYPROLIS (karflizomib) we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego - Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020 – 2022”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy u uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne”.
  2. „Projekt Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 – 2025”.
  3. „Program szczepień przeciwko grypie na lata 2019 - 2020 dla mieszkańców Gminy Starachowice w wieku od 60 roku życia”.
  4. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży” (m. st. Warszawa).
  5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia” (m. st. Warszawa).
BPO
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz