Apteki: "pieczątkowa" zmiana w inspekcji farmaceutycznej

22 Sierpnia 2019, 16:00 farmaceuta apteka recepta leki

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną dotyczy m.in. 15-16 tys. ogólnopolskich aptek. 

Jak tłumaczy resort zdrowia, "w dobie tak wysokiego zaawansowania technologicznego jak obecnie, w tym wobec istnienia szerokiego spektrum możliwości cyfrowego uwierzytelniania dokumentów, stosowanie pieczęci należy uznać za anachroniczne i nieadekwatne do pierwotnego celu „legitymizacyjnego” stosowanie pieczęci".

MZ uważa, że pieczęć nie spełnia celu uwierzytelniania, a pełni rolę jedynie identyfikacyjną. I dodatkowo do wycofywania pieczątek mobilizuje MZ fakt przyjęcia przez Radę Ministrów ponad rok temu dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

Jak wynika z oceny skutków regulacji, zmiana dotyczyć będzie 15-16 tys. ogólnodostępnych aptek oraz ponad 10 razy więcej placówek obrotu pozaaptecznego. Polegać będzie na tym, że kontrolowany przez inspekcję podmiot nie musi zamieszczać na formularzach pieczęci, a jedynie numer zezwolenia.

Jaką treść ma zmiana?

Nowelizacja przepisów polegać ma na korekcie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek (Dz. U. poz. 1069) w załącznikach nr 3 i 5 do rozporządzenia wyrazy „(pieczęć kontrolowanego)” zastępuje się wyrazami „(numer zezwolenia kontrolowanego (jeżeli dotyczy))”.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz