MZ: farmaceuci będą szkolić się z zakażeń wieloopornymi patogenami

23 Sierpnia 2019, 9:39

Dodatkowe szkolenia dla farmaceutów oraz rekomendacje ekspertów Narodowego Instytutu Leków w zakresie postępowania w przypadkach zakażeń opornymi szczepami bakterii - to zdaniem Sławomira Gadomskiego właściwe kroki, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i poprawę wskaźników dotyczących antybiotykooporności.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków działa, a do resortu zdrowia co roku trafiają protokoły z jego realizacji - zapewnił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski w odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Sobeckiej (PiS). Dodał, że cyklicznie przekazywane sprawozdania merytoryczne z realizacji NPOA są elementem ewaluacji jego realizacji i zawierają analizy dotyczące efektywności podejmowanych działań.

Narodowy Instytut Leków z ręką na pulsie...

W ocenie wiceministra ważną rolę w realizacji działań zawartych w NPOA odgrywa Narodowy Instytut Leków, który na bieżąco monitoruje realizacje działań związanych z realizacją programu, a także stanowi ekspercki głos w przypadkach wygaszania ognisk epidemiologicznych. To właśnie dzięki efektywnej współpracy ekspertów NIL z inspekcją sanitarną i specjalistami medycznymi z Poznania, służbom udało sięwygasić ognisko epidemiczne spowodowanego nagłym wzrostem liczby ciężkich zakażeń wywołanych szczepami opornymi na karbapenemy.

... i nowymi obowiązkami

Jednocześnie Sławomir Gadomski zapewnił, że w ramach umowy na realizacje w latach 20129-2020 Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków NIL został zobligowany do całościowej analizy jego efektów, w tym również realizacji celów, a także ewaluacji mierników programu realizowanego w latach 2016-2020.

Nowością w 2019 roku mają być szkolenia dla farmaceutów. Jak wyjaśnia wiceminister decyzja o rozszerzeniu oferty warsztatów szkoleniowych wynika z planowanych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia i zwiększeniem kompetencji farmaceutów.

- W roku2019 podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowych warsztatów szkoleniowych z zakresu zakażeń wieloopornymi patogenami bakteryjnymi również dla farmaceutów, którzy udzielają pacjentom informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych, a tym samym przekazują pacjentom wiedzę nt. racjonalnej antybiotykoterapii- podkreślił Sławomir Gadomski i dodał, że jest to przykład bieżącego reagowania resortu zdrowia na zmieniające się potrzeby zdrowotne.

Program NPOA daje nową wiedzę

- Dzięki realizacji działań wcześniejszych edycji NPOA (w tym m.in. modułu badawczego programu), poznano specyfikę oporności niektórych szczepów i wywoływanych przez nie inwazyjnych zakażeń, m.in. N.meningitidis, S.pneumoniae, H.influeanze. Zdobycie tej wiedzy pozwoliło ekspertom z NIL opracować dokładne rekomendacje postępowania w przypadku zakażeń wielolekoopornymi szczepami, które przekazywane specjalistom medycznym w trakcie licznych działań edukacyjnych w ramach NPOA- podkreślił Sławomir Gadomski.

Jego zdaniem działania te przełożą się bezpośrednio na wzrost wiedzy i możliwość korzystania personelu medycznego z wiedzy popartej dowodami medycznymi. To właśnie evidence-base knowledge ekspertów NIL wraz z narzędziami pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych w codziennej praktyce klinicznej.

Wiceminister dodał również, że ie ma obecnie uniwersalnych mierników jakościowych i ilościowych dotyczących antybiotykooporności i zazwyczaj muszą one być modyfikowane do specyfiki warunków realizacji programów ochrony antybiotyków.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz