Powstanie odrębny system monitoringu antybiotyków?

23 Sierpnia 2019, 10:06

Resort zdrowia rozważa zasadności i możliwości utworzenia osobnego systemu monitoringu obrotu i zużycia antybiotyków oraz lekooporności w Polsce - poinformował wiceminister Sławomir Gadomski.

Krytyczny w kwestii korzystania z antybiotyków raport Najwyższej Izby Kontroli stał się przyczynkiem do zaktywizowania się resortu zdrowia w obszarze racjonalnej antybiotykoterapii oraz możliwości monitoringu korzystania ze środków przeciwbakteryjnych. W odpowiedzi na interpelację Grzegorza Frugo - wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zdradził, że w resorcie toczą się rozmowy dotyczące uruchomienia dodatkowego monitoringu dla antybiotyków.

- Komórka Ministerstwa Zdrowia, nadzorująca realizację Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (dalej NPOA), jest w trakcie analizy zasadności i możliwości utworzenia osobnego systemu monitoringu obrotu i zużycia antybiotyków oraz lekooporności w Polsce - zdradził wiceminister. Dodał również, że monitoring ten byłby elementem krajowej strategii przeciwdziałania antybiotykooporności. Ta ostatnia miałaby być jednak wdrożona dopiero po zakończeniu realizacji NPOA.

Sławomir Gadomski zapewnił jednocześnie, że obecnie kontrola obrotu antybiotykami bazuje na systemie Zintegrowanego Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi ZSMOPL, który uruchomiony został 1 kwietnia.

Będzie nowy wzór Szpitalnej Polityki Antybiotykowej

Jednocześnie wiceminister dodał, że eksperci Narodowego Instytutu Leków rozpoczęli prace nad aktualizacją wypracowanego w 2011 roku i zatwierdzonego przez MZ dokumentu - Szpitalna Polityka Antybiotykowa. Zaktualizowany dokument ma zostać przekazany do konsultacji szerokiemu gronu ekspertów - w tym również klinicystom. Nie jest jednak pewne w jakim kształcie zostanie on przyjęty i czy będzie obowiązywać w tej samej formie we wszystkich placówkach.

- Należy zauważyć,że niemożliwe jest stworzenie jednego, szczegółowego wzoru SPA (Szpitalnej Polityki Antybiotykowej- przyp. redakcji) obowiązującego w tym samym brzmieniu we wszystkich podmiotach realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne założenia SPA dla danego podmiotu winny być opracowane w oparciu o specyfikę działalności i mapy mikrobiologicznej szpitala oraz występujących problemów epidemiologicznych m.in. związanych z rozprzestrzenianiem się konkretnych dla danej jednostki mechanizmów antybiotykooporności. Mając na uwadze różną dynamikę epidemiologii drobnoustrojów w danej jednostce i ich oporności polityka antybiotykowa jest elementem, który powinien być systematycznie poddawany ewaluacji i weryfikacji w oparciu o specyfikę i profil danej placówki- zastrzegł Gadomski.

Zaznaczył jednocześnie, że brak aktualnego dokumentu nie są przeszkodą, która uniemożliwiałaby szpitalom samodzielne wdrażanie SPA - w oparciu o program NPOA oraz liczne warsztaty dotyczące racjonalnej antybiotykoterapii.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz