RPP o wypisywaniu recept w ramach programu „Leki 75+”

23 Sierpnia 2019, 12:02 Lekarz i senior

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że nowela ustawy umożliwiająca wypisywanie recept w ramach programu "Leki 75+" została w sierpniu (9 sierpnia) podpisana przez Prezydenta, a zmiany te wejdą w życie 1 lipca 2020 r. Rzecznik wielokrotnie postulował rozszerzenie o lekarzy specjalistów katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów.

Jak przypomina RPP, obecnie pacjenci zmuszeni są podwójnie korzystać z wizyt lekarskich – i w podstawowej opiece zdrowotnej i w przychodni specjalistycznej. Problem pojawia się w momencie, gdy lekarz specjalista zalecił pacjentowi stosowanie określonego leku, ale receptę na ten lek może wystawić tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiany, które wprowadza powyższa ustawa pozwolą m.in. lekarzom specjalistom na wypisywanie recept bez konieczności dodatkowych wizyt pacjentów. Lekarze specjaliści przed wystawieniem recepty zobowiązani będą do dokonywania za pośrednictwem systemu elektronicznego weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ponadto w Internetowym Koncie Pacjenta zostanie wprowadzona możliwość złożenia wniosku lub skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, o co Bartłomiej Chmielowiec apelował jeszcze w  ubiegłym roku.

 - Z pewnością będzie to duże ułatwienie dla pacjentów, którzy w jeszcze szybszy i bezpośredni sposób będą moli skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, bez konieczności szukania danych adresowych oraz ponoszenia opłat za korespondencję listowną – podkreśla Rzecznik.

To tylko niektóre z ułatwień jakie wprowadza ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.  

Rzecznik przypomina, że w myśl ustawy, recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne widniejące w wykazie dla pacjenta po ukończeniu 75. roku życia, w postaci elektronicznej mogą być wypisane przez:

  • lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego (tylko w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego).

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz