Kolejny projekt pozakonkursowy w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Jaki?

23 Sierpnia 2019, 15:13 pieniądze

Blisko 2,5 mln zł dofinansowania otrzymał w naborze pozakonkursowym projekt Poprawa jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie skuteczności działań kontrolnych i restrukturyzacyjnych rozwój kompetencji kontrolerów Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz audytorów wewnętrznych, kadry zarządzającej i pracowników podmiotów leczniczych.

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Wiedza Edukacja Rozwój, wybrano do realizacji projekt w naborze pozakonkursowym.

Do dofinansowania skierowany został projekt Ministra właściwego ds. zdrowia pt. Poprawa jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie skuteczności działań kontrolnych i restrukturyzacyjnych rozwój kompetencji kontrolerów Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz audytorów wewnętrznych, kadry zarządzającej i pracowników podmiotów leczniczych o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem wynosi 2 462 610 zł i jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych w projekcie oraz całkowitej kwocie projektu.

Projekt został wybrany do dofinansowania 19 sierpnia 2019 r. Planowany okres realizacji projektu to 02.09.2019 - 31.12.2021.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

dream Piątek, 23 Sierpnia 2019, 16:34
Ale jaki znajomy go realizuje bo nie napisano? Komu kasa poplynie na konto?