Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych o projekcie listy refundacyjnej

27 Sierpnia 2019, 16:20 leki

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wyraziła zadowolenie z objęcia refundacją innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu zaawansowanego raka piersi i rozszerzenia wskazać do stosowania innych leków. Jednocześnie wskazuje, że osiągnięcie takiego standardu nadal nie jest możliwe w innych nowotworach.

Ministerstwo zdrowia w poniedziałek opublikowało projekt wrześniowej listy refundacyjnej. MZ: Projekt listy leków refundowanych od 1 września 2019 r.

- Przede wszystkim pragniemy wyrazić zadowolenie z objęcia refundacją Kisqali i Ibrance – innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu zaawansowanego raka piersi, a także leku Perjety (pertuzumabu) w skojarzeniu Herceptin (trastuzumabem) w ramach przedoperacyjnego leczenia raka piersi. Uzupełnienie programów lekowych dedykowanych kobietom z rakiem piersi o te terapie oznacza dorównaniu europejskim standardom leczenia tego nowotworu, czego od dawna oczekiwały polskie kobiety - czytamy w stanowisku PKPO.

- Niepokoi nas, że osiągniecie takiego standardu jest niemożliwe w innych nowotworach litych, np. raku jelita grubego, gdzie brak jest III i kolejnych linii leczenia, a w I linii leczenia nie przewiduje się zmian korzystnych dla pacjentów. Także pacjenci z nowotworami szyi i głowy, którzy oczekiwali wprowadzenia innowacyjnego leku immunoonkologicznego niwolumabu o sprawdzonej już skuteczności są zdziwieni, iż nie znalazł się on w projekcie listy refundacyjnej - wskazuje Koalicja.

Jak podkreślono w stanowisku, niepokojące jest to, że powodem nie zamieszczenia powyższych leków w projekcie listy refundacyjnej są nadal prowadzona przez firmy nieetyczne praktyki blokowania wejścia konkurencyjnych produktów do programów lekowych. Blokowanie programów lekowych: nierozwiązany problem

Potrzeby pacjentów hematoonkologicznych nie uwzględnione

Ponadto Koalicja wskazała, że na projekcie listy nie uwzględniono potrzeb pacjentów hematoonkologicznych z nawrotową, oporną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), a zwłaszcza chorych bez zmian w genach.

- Dlatego też, zwracamy się do Pana ministra z apelem o ponowne rozpatrzenie naszej prośby dotyczącej zapewnienia dostępu do leczenia dla szerszej grupy chorych z nawrotową, oporną przewlekłą białaczką limfocytową, dla których obecnie nie ma żadnej innej opcji leczenia, gdyż nie ma na nie refundacji. Dostępne w programie lekowym terapie ibrutynibem czy wenetoklaksem są przeznaczone jedynie dla chorych z mutacją czy delecją - czytamy w stanowisku.

Jak dodała Koalicja, nadzieją dla tych pacjentów jest też terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem, która jest przełomem w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Jest też pierwszą terapią dla chorych na przewlekła białaczkę limfocytową z określonym, 2-letnim czasem leczenia, co jest korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla płatnika.

- Będziemy wdzięczni za uwzględnienie naszych uwag i uzupełnienia wrześniowej listy o wskazane terapie - zaznaczyła na zakończenie Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Fundacja Onkologiczna Alivia Środa, 28 Sierpnia 2019, 13:00
Fundacja Onkologiczna Alivia również wyraża zadowolenie z zapowiadanych przez MZ zmian w zakresie refundacji leków.

Jednakże, w związku w medialnymi doniesieniami zwracamy uwagę, że proponowane uzupełnienie programów lekowych dedykowanych kobietom z rakiem piersi NIE OZNACZA dorównaniu europejskim standardom leczenia tego nowotworu. Obecne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) wymieniają leki, które nie są w Polsce refundowane (i zgodnie z zapowiedziami nadal nie będą od 1.09.2019). Ponadto dostęp do leków refundowanych jest w Polsce ograniczany za pomocą kryteriów kwalifikacji zawartych w treści programów lekowych. Ograniczenia te zazwyczaj nie mają pokrycia w w/w wytycznych ESMO. Szczegóły n/t listy leków znajdujących się w rekomendacjach ESMO i ich statusu refundacyjnego w Polsce można znaleźć na prowadzonej przez fundacji stronie www.oncoindex.org.

Fundacja Alivia opublikuje szersze informacje n/t zmian na listach refundacyjnych w kontekście wytycznych ESMO. Nastąpi to w pierwszej połowie września przy okazji aktualizacji wartości Oncoindexu - po opublikowaniu oficjalnych list refundacyjnych i przeprowadzeniu szczegółowych analiz.