KIDL na rozmowach w MZ. Czego dotyczyły?

28 Sierpnia 2019, 10:22 geny diagnostyka badania

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się nieplanowane wcześniej spotkanie w trybie pilnym prezes KRDL Aliny Niewiadomskiej i wiceprezes Justyny Marynowskiej z sekretarz stanu Józefą Szczurek-Żelazko. Rozmawiano m.in. o pracach nad ustawą o medycynie laboratoryjnej.

Jak informuje KIDL, we wtorkowym spotkaniu uczestniczył prawnik KIDL adw. Maciej Niezabitowski.

Tematami spotkania były m.in.:

- prace nad ustawą o medycynie laboratoryjnej

Z informacji przekazanych przez wiceminister Józefę Szczurek-Żelazko wynika, że 12 sierpnia br. projekt ustawy został po poprawkach naniesionych przez Ministerstwo Zdrowia ponownie skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- nowe wzory PWZDL

W związku w wejściem w życie nowych przepisów wymuszających wymianę prawa wykonywania zawodu wiceminister przychyliła się do pomysłu wprowadzenia nowego dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego. Sekretarz stanu zadeklarowała, że Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na to pulę środków.

- dane dotyczące wysokości zarobków

Prezes Alina Niewiadomska zapytała wiceminister, skąd Ministerstwo Zdrowia posiada dane, że średnie zarobki diagnosty laboratoryjnego wynoszą ok. 6 tys. zł, które przedstawiła w mediach. Wiceminister zapewniła, że odpowie na piśmie na to pytanie.

- zaproszenie na Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych

Prezes Alina Niewiadomska zaprosiła wiceminister Józefę Szczurek-Żelazko do wzięcia udziału w najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

- konferencje organizowane przez przedstawicieli woj. KRDL

Ministerstwo Zdrowia objęło patronat honorowy nad konferencjami naukowo-szkoleniowymi pt. "Medycyna Laboratoryjna" - interdyscyplinarna rola medycznego laboratorium diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia". Jednocześnie sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko zadeklarowała, że weźmie udział w jednej z konferencji.

Źródło: KIDL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz