NEUCA ma już 29,2 proc. udziałów w hurcie leków. Jaki zysk?

28 Sierpnia 2019, 11:33 apteka farmaceuta leki

W II kwartale jednym z najważniejszych zdarzeń były niedobory leków w aptekach. NEUCA zaczęła cyklicznie publikować dane o najbardziej deficytowych lekach - mówi Piotr Sucharski, Prezes NEUCA na konferencji podsumowującej wyniki za II kwartał. Do najważniejszych zdarzeń zaliczył też projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. 

Grupa NEUCA w II kwartale 2019 r. miała już 29,2 proc. udziałów rynku hurtu aptecznego, czyli o 1,6 pkt  proc. więcej niż przed rokiem. To potwierdza jej pozycję lidera rynku.

W aptekach niezależnych jeszcze więcej

W segmencie aptek niezależnych udziały wyniosły 32 proc. wobec 31 proc. przed rokiem. - Za nami bardzo udane półrocze, w którym umocniliśmy nasze relacje z aptekami niezależnymi, osiągnęliśmy dobre wyniki w zakresie satysfakcji klienta i wyraźnie zwiększyliśmy przychody i zysk netto - mówi Piotr Sucharski, Prezes NEUCA. 

Rosną przychody, bo szybko rósł rynek

- Dynamika blisko 8 proc. wzrostu całego rynku w II kwartale to wynik niespodziewany od wielu lat - mówi ogólnie o kondycji na rynku sprzedaży leków prezes spółki. Choć spodziewa się, że w kolejnych kwartałach dynamika będzie podobna co w poprzednich latach. 

NEUCA miała jeszcze lepszy wynik - w II kwartale zwiększyła przychody ze sprzedaży o 12 proc. do blisko 2 mld zł. Daje to w pierwszej połowie roku przychody na poziomie 4,12 mld zł, o 5 proc. wyższe niż przed rokiem. - 12 proc. wzrost sprzedaży został osiągnięty przy tylko trzyprocentowym wzroście kosztów sprzedaży i zarządu - podkreśla spółka. 
 
W drugim kwartale bardzo dobrze została przyjęta nowa oferta programów rynkowych NEUCA. Do najbardziej zaawansowanych programów Partner+, Partner i IPRA należy ponad 1900 aptek, czyli ponad co piąta (21 proc.) aptek niezależnych działających w Polsce. 

- Popularność takiej formy współpracy z Grupą to m.in. efekt sukcesywnej pracy nad poprawą satysfakcji klienta. NEUCA jest liderem satysfakcji wśród największych konkurentów w każdej z badanych kategorii, a także ma lepsze oceny niż średnia wyników wszystkich znaczących mniejszych hurtowni. Od półtora roku Grupa utrzymuje też pozycję absolutnego lidera wskaźnika Net Promotore Score, co oznacza że jest najchętniej rekomendowanym dostawcą leków w Polsce - informuje spółka. 

Zysk też w górę

Dynamika wzrostu wyniku netto w drugim kwartale wyniosła 84% r/r - spółka zarobiła w tym kwartale 28,8 mln zł. Grupa w pierwszej połowie 2019 r. poprawiła zysk netto o 40% wypracowując 65,1 mln złotych. 

Produkty własne: suplementy i Rx

Rynek produktów własnych, oparty na suplementach, miał 3 proc. wzrost. Prezes spółki podkreśla, że pod względem ilościowym sprzedaży suplementów diety dochodzi już do granicy, stąd rozwój produktów lekowych, gdzie trzeba jednak zainwestować długoterminowo nie tylko w produkty, ale też sieć przedstawicieli. 

W segmencie produktów własnych NEUCA wypracowała w II kwartale 23,4 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 74,4 mln zł.

Sprzedaż przez internet

Dynamiczny wzrost odnotowuje również platforma do rezerwacji leków w aptekach - apteline.pl, która w drugim kwartale miała 6,4 mln z użytkowników wobec 1 mln przed rokiem.

Przychodnie rosną w siłę

75 mln zł przychodów ze sprzedaży wypracowały przychodnie i inne biznesy pacjenckie NEUCA. To o 38 proc. więcej rok do roku. Grupa kupuje przychodnie i tworzy z nich sieć. Choć w tym roku nie było intensywnych akwizycji. 

 

Łącznie przychodnie, badania kliniczne oraz telemedycyna zwiększyły w pierwszej połowie 2019 roku przychody o 38 proc. do 75,1 mln zł.

  • W pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. biznesy pacjenckie wypracowały
  • 8 mln zł zysku operacyjnego vs. 1,8 mln zł przed rokiem.

Badania kliniczne

Rynek dynamicznie się zmienia, zdaniem spółki poprawiają się warunki prawne do prowadzenia badań, ale też spółka rozwija szerzej ten segment i poprawia też marże. 

Aleksandra Kurowska

 

 

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln zł)

1H 2019

1H 2018

zmiana  % r/r

     2Q 2019

2Q 2018

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

4 124

3 936 

4,8%

1 986

1 776

12%

Zysk brutto ze sprzedaży

416,5

394,3

6%

208,8

190,4

10%

Rentowność brutto

10,1%

10,0%

   +0,1 pp.

10,5%

 10,7%

    (0,2 pp.)

EBITDA

112,0

92,2

21%

51,5

38,6

33%

EBIT

84,5

67,5

25%

37,6

26,3

43%

Wynik netto

65,1

46,6

40%

28,8

15,7

84%

Podstawowe wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych)

(mln zł)

1H 2019      skoryg

1H 2018
skoryg

zmiana  % r/r

2Q 2019      skoryg

2Q 2018
skoryg

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

4 124

3 936 

4,8%

1 986

1 776

12%

Zysk brutto ze sprzedaży

416,5

394,3

6%

208,8

190,4

10%

Rentowność brutto

10,1%

10,0%

   +0,1 pp.

10,5%

 10,7%

    (0,2 pp.)

EBITDA

113,0

93,6

21%

51,5

38,6

33%

EBIT

85,6

68,9

24%

37,6

26,3

43%

Wynik netto

66,0

48,0

38%

28,8

15,7

84%

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz