Zachodniopomorskie: kolejny ośrodek będzie realizował KOS-Zawał

30 Sierpnia 2019, 10:28 lekarz kardiolog serce zawał

Od 1 września br. Drawskie Centrum Specjalistyczne, jako drugie w  województwie - po Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie, będzie realizować programKOS-Zawał - Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca - informuje zachodniopomorski oddział wojewódzki NFZ.

W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala (tyle  trwa jeden cykl leczenia). Koordynacja polega na zapewnieniu pacjentowi świadczeń związanych z przebytym zawałem, zależnie od jego stanu zdrowia

Wprowadzenie skoordynowanej i kompleksowej opieki kardiologicznej po zawale mięśnia sercowego, opartej na wdrożeniu leczenia interwencyjnego, kardiochirurgicznego oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i monitorowaniu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem, ma na celu zapewnienie właściwego postępowania terapeutycznego nad pacjentami po zawale serca i właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności odległej.

Program obejmuje wszystkie świadczenia w zakresie kardiologii lub kardiochirurgii, związane z zawałem serca: interwencyjne leczenie zawału mięśnia sercowego oraz - jeśli jest taka potrzeba - leczenie kardiochirurgiczne, elektroterapię (wszczepienie rozrusznika - urządzenia stymulującego pracę serca), kompleksową rehabilitację kardiologiczną - w trybie dziennym lub stacjonarnym oraz ambulatoryjną kardiologiczną opiekę specjalistyczną

Kompleksowość świadczeń jest gwarantowana przez ośrodek,  także na podstawie umów z podwykonawcami: w zakresie oddziału rehabilitacji kardiologicznej – ze Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu oraz Uzdrowiskiem w Kamieniu Pomorskim; w zakresie kardiochirurgii oraz pracowni elektrofizjologii – ze Szpitalem Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie.

Na potrzeby realizacji programu, w Drawskim Centrum Specjalistycznym powstał oddział dziennej rehabilitacji kardiologicznej.

Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) został wprowadzony w październiku 2017 r. 

Źródło: zachodniopomorski OW NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz