Projekt regulujący zakres zadań w POZ - do opiniowania

30 Sierpnia 2019, 11:09 lekarz

Projekt rozporządzenia określający zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej został skierowany do opiniowania. Projekt w dużej mierze powiela dotychczasowe rozwiązania.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w OSR, projektowane rozporządzenie określa zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi i aktualną wiedzą medyczną.

W dużej mierze projekt powiela dotychczasowe rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz innych zmian, jakie zaszły w przedmiotowym zakresie, np. w zadaniach położnej POZ uwzględniono edukację przedporodową oraz ocenę stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756). 

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz