MF o wydatkach na zdrowie w 2020 r.

30 Sierpnia 2019, 14:58 leki pieniądze

Ile mld zł ma trafić na ochronę zdrowia w przyszłym roku? Ile pieniędzy zarezerwowano na ratownictwo medyczne, a ile wyniesie dotacja na świadczenia wysokospecjalistyczne?

W tym tygodniu rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2020 r. Spytaliśmy Ministerstwo Finansów o kwoty na poszczególne zadania. 

- Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2020, przyjętym przez Radę Ministrów 27 sierpnia br., na finansowanie ochrony zdrowia planuje się przeznaczyć niemalże 107 mld zł.  Wysokość planowanych wydatków stanowi 5,06% PKB i wypełnia przepis art. 131c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - informuje MF. 

Pamiętajmy jednak, że zgodnie z ustawą kwota ta przyrównywana jest do PKB sprzed dwóch lat, a nie prognozowanej. 

W ramach 107 mld zł uwzględnione zostały:

1)     wydatki budżetowe w części  46 – Zdrowie;

2)     wydatki budżetowe w dziale 851 –Ochrona zdrowia,  w innych częściach budżetu państwa;

3)     koszty Narodowego Funduszu Zdrowia ujęte w projekcie planu finansowego na 2020 rok z wyłączeniem wydatków budżetowych, o których mowa w pkt 1 i 2, przekazywanych do Funduszu (wraz z odpisem dla Agencji Badań Medycznych);

4)     odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

5)     koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy;

6)     koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W projekcie planu finansowego NFZ na 2020 rok uwzględnione zostały dotacje na świadczenia wysokospecjalistyczne w wysokości 543,6 mln zł, finansowanie bezpłatnego dostępu do leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia w wysokości 836 mln zł oraz dotacja na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego – bez mała 2,2 mld zł.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz