Kary dla aptek odroczone?

02 Września 2019, 9:13 Apteka

Oddala się widmo kar w wysokości 100 tys. złotych za niedostosowanie się do wymogów rozporządzenia delegowanego do dyrektywy antyfałszywkowej. Nie oznacza to jednak, że resort zdrowia planuje wykreślenie art. 127 cb znajdującego się w najnowszym projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Wiceminister zdrowia - Maciej Miłkowski - rozważa zmiany w procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Wszystko po burzliwym, czwartkowym posiedzeniu sejmowej Komisji zdrowia podczas, której branża farmaceutyczna dobitnie wyraziła swój pogląd na temat pomysłu wprowadzenia kar w wysokości 100 tys. złotych za wydania z apteki leku generującego tzw. alert fałszywie dodatni. 

Ostatecznie wiceminister zdrowia po przeprowadzonych konsultacjach z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, a także Naczelną Izbą Aptekarską, zdecydował się na zmniejszenie wysokości kar nakładanych na podmioty, które nie dostosują się do wymogów dyrektywy antyfałszywkowej, a także o wydłużeniu vacatio legis dla projektowanych zapisów.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz