Resort zdrowia powołuje Zespół ds. Szczepień Ochronnych

02 Września 2019, 10:12 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wydało zarządzenie, które powołuje Zespół do spraw Szczepień Ochronnych. Pierwsze posiedzenie ma odbyć się przed 30 września. Czym będzie zajmował się zespół i kto wejdzie w jego skład? 

W skład Zespołu, w myśl zarządzenia, wchodzą:

1) Przewodniczący - dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz - Pracownik Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), biolog,

2) Sekretarz - dr hab. Aleksandra Zasada - Kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH, biolog;

3) pozostali Członkowie:

a) dr hab. n. med. Teresa Jackowska - Kierownik Kliniki Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, specjalista pediatra,

b) prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii,

c) dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński - Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii,

d) dr n. prawn., lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal - p.o. Kierownika Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania CMKP,

e) dr hab. n. med. Rafał Gierczyński - Zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Kierownik Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych, specjalista mikrobiologii i zdrowia publicznego.

Czym zajmie się zespół?

Jak czytamy w zarządzeniu, do zadań zespołu należą:

1) opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie szczepień ochronnych na wniosek Ministra lub Przewodniczącego;

2) dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz regulacjami z zakresu szczepień ochronnych stosowanymi w Unii Europejskiej, jak i dostępnymi preparatami szczepionkowymi;

3) opiniowanie projektu Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na każdy rok kalendarzowy;

4) opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych;

5) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych;

6) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu szczepień ochronnych niż wymienione w pkt 1-5;

7) wsparcie merytoryczne i naukowe Ministra w sprawach szczepień ochronnych objętych zakresem działania Ministra.

Jednocześnie MZ 30 sierpnia wydał zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Źródło: MZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz