KIF: za krótki termin na wdrożenie sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej pacjentów

03 Września 2019, 10:28 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Krajowa Rada Fizjoterapeutów uważa, że nie jest możliwe wprowadzenie od 1 września br., z uwagi na czas niezbędny do właściwego wdrożenia rozwiązań systemowych, obowiązku sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej pacjentów. 

Fizjoterapeuci wydali stanowisko ws. wdrożenia klasyfikacji ICF w rehabilitacji leczniczej.

- W związku z opublikowaniem, w dniu 9 sierpnia br., na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, komunikatu, z którego wynika, że począwszy od dnia 1 września br. na wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza nałożony zostaje obowiązek sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej świadczeniobiorców, Krajowa Rada Fizjoterapeutów pomimo, że popiera kierunek planowanego dostosowania systemu informatycznego, jednak nie popiera ich wdrożenia w tak krótkim terminie - czytamy w stanowisku.

Według KRF, niezrozumiałe jest bowiem, że planowane rozwiązania w żadnym zakresie nie były konsultowane z samorządem zawodowym fizjoterapeutów, tym bardziej, że obowiązkiem nowej formy sprawozdawczości objęci zostaną świadczeniodawcy realizujący świadczenia we wszystkich zakresach w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w tym również fizjoterapeuci.

Fizjoterapeuci zwrócili uwagę, że klasyfikacja ICF dostarcza wzorce, które pozwalają na kodowanie zakresu informacji o stanie zdrowia dotyczące między innymi funkcjonowania i niepełnosprawności, co umożliwia przekazywanie informacji o ograniczeniach na poziomie funkcjonowania. W opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów samo kodowanie ICF pozwala na przekazanie informacji o tym jakie aktywności zostały ograniczone w wyniku przebiegu choroby, ale dla dokładnej oceny efektów terapii wymagane jest dodatkowo precyzyjne określenie i udokumentowanie stopnia ich ograniczenia, według wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

- Dopiero tak przygotowane wdrożenie klasyfikacji pozwoli na miarodajne określenie efektów działań rehabilitacyjnych oraz ocenę założonych celów i zadań. Co w następnym etapie pozwoli przeprowadzić analizę skuteczności zastosowanego leczenia i opisanie ich językiem uniwersalnym na podstawie danych przekazanych przez świadczeniodawców do systemu - wskazuje Rada.

A zatem, w opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, nie jest możliwe wprowadzenie powyższych rozwiązań począwszy od dnia 1 września br., z uwagi na czas niezbędny do właściwego wdrożenia jakże ważnych rozwiązań systemowych.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła do Prezesa NFZ o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Źródło: KIF

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz