9.09. Posiedzenie Rady Przejrzystości. Co w porządku obrad?

03 Września 2019, 12:22 AOTMiT

9 września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Rada przygotuje m.in. stanowisko w sprawie oceny leku Xeomin w leczeniu spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej.

Porządek obrad posiedzenia 9.09. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XEOMIN (toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) w ramach programu lekowego B.57. „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10, I61,I63, I69)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanej z zagranicy w ramach importu docelowego żywności specjalnego przeznaczenia medycznego KINDERGEN PROSZEK we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • NUCALA (mepolizumab) we wskazaniu: eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej, choroba Wellsa (ICD-10: C90.0),
  • OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak krtani – rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9),
  • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: niskozróżnicowany rak tarczycy (ICD-10: C73),
  • SANDOSTATIN LAR (ocerotide) we wskazaniu: makrogruczolak przysadki (ICD-10: C43.0).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

  • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu miasta Żory”,
  • „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy na lata 2019-2023”,
  • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie o 65 roku życia w gminie Suwałki”,
  • „Program polityki zdrowotnej Gminy Rychliki. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia”,
  • „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019-2023”,
  • „Rehabilitacja mieszkańców gminy Barwice na lata 2019-2023”.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej”, wraz z odniesieniem się do modelowego rozwiązania.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji pediatrycznej.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz