Selvita się dzieli

04 Września 2019, 9:36

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Selvita CRO, który jest preludium do zapowiedzianego przez władze spółki podziału jej na dwie niezależne spółki.

Finalny podział Selvity na spółkę pracującą nad rozwojem cząstek o potencjale terapeutycznym i spółkę świadczącą kompleksowe usługi badań kontraktowych, ma nastąpić już za niespełna miesiąc, tj. na początku IV kwartału. Jak podkreślają władze spółki, proces podziału Selvity przez KNF przebiegł niezwykle sprawnie, dzięki czemu obie spółki będą notowane na GPW.

- Na dziś wyprzedzamy ambitny harmonogram podziału przedstawiony pod koniec marca. Aby sfinalizować proces musimy przede wszystkim uzyskać zgodę naszych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowane jest na 19 września. Naszą intencją jest, aby jeszcze w październiku na GPW notowane były dwie osobne spółki. Wewnętrznie jesteśmy już właściwie w pełni gotowi do finalizacji podziału - zapewnił Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity, przyszły prezes zarządu spółki usługowej, która przejmie brand Selvity.

Druga spółka, która będzie kontynuowała projekty badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnych molekuł mogących znaleźć zastosowanie w terapii chorób onkologicznych, funkcjonować będzie pod nową nazwą Ryvu Therapeutics.

Flagowym produktem spółki w najbliższym czasie będzie cząsteczka SEL120 i prowadzone dla niej badania kliniczne, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej.
Na czele Ryvu Therapeutics miałby stanąć Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvity.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz