Raporty o ogniskach epidemicznych w szpitalach - bez pieczątek

05 Września 2019, 15:38 pielęgniarka doktor dokumentacja

Usunięcie obowiązku stosowania pieczątek przy sporządzaniu raportu wstępnego o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego, raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego oraz raportu okresowego w szpitalu - przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił w czwartek do konsultacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Obowiązek stosowania pieczęci powoduje, że – w razie jego niewypełnienia – organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia ich spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczęci/pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym - czytamy w OSR.

Proponowane rozwiązanie zakłada nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. poz. 1741), czego efektem będzie możliwość dokonywania wyboru między zastosowaniem pieczęci albo nadruku przy wypełnianiu raportu wstępnego o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego, raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego oraz raportu okresowego obejmującego okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz