W biurze RPP powołano Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość

06 Września 2019, 10:01

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta powstał Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość. W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu. Czym się zajmie?

Celem Zespołu jest opracowanie dobrych praktyk postępowania dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie promowania wiedzy o prawach pacjentów chorujących na otyłość, a w szczególności zapobiegania przejawom dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny, czy styl życia.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjentów, lekarze, przedstawiciele samorządu pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Podczas pracy zespołu przewiduje się możliwość zgłaszania problemów, spostrzeżeń i uwag w kwestii tworzenia dokumentu. W związku z tym biuro RPP prosi o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących materii prac zespołu na adres: strategia@rpp.gov.pl

Źródło biuro RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz