GIS zaprasza do udziału w kolejnych edycjach programów zdrowotnych

06 Września 2019, 10:26

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w kolejnych edycjach programów zdrowotnych skierowanych do szkół, dzieci i młodzieży: „Trzymaj Formę!” – program o zbilansowanym odżywianiu i aktywności fizycznej; „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień, „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

„Trzymaj Formę!”

W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. Celem  projektu jest  zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, kształtowanie postaw i  zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia,  rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

Na potrzeby realizacji programu przygotowano materiały, które zapewniają szybki dostęp do niezbędnej w trakcie realizacji programu wiedzy.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, zawiera również elementy angażujące  rodziców.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum). W pierwszej części zastanawiamy się, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości – skraca życie i zabiera zdrowie. W drugiej rozważamy, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi. W trzeciej analizujemy, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.

 

„Bieg po zdrowie”

Program adresowany jest do uczniów IV klas szkół podstawowych i ich rodziców. Wiek odbiorców został dobrany na podstawie badań  HBSC (2010 r.) pierwsze próby palenia papierosów zaczynają się już w wieku 11 lat i poniżej.

Do celów głównych programu należy zapobieganie i opóźnienie inicjacji palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w temacie zdrowia.

Zajęcia w ramach programu przeprowadzane są metodami aktywizującymi dostosowanymi odpowiednio do wieku, które sprzyjają identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywują, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu. Podstawą zajęć jest stymulowanie aktywności i kreatywności uczniów.

Źródło: GIS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz