MZ doprecyzowuje, że pielęgniarki mogą ordynować opatrunki hydrożelowe

06 Września 2019, 11:30 pielęgniarka

Dodanie grupy wyrobów medycznych: opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone - do wykazu wyrobów medycznych, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne - przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił w piątek do konsultacji. 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki położne.

Jak czytamy w OSR, w związku z występującymi wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych zachodzi konieczność doprecyzowania  przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 299) w zakresie załącznika nr 3 przedmiotowego rozporządzenia przez dodanie grupy wyrobów medycznych: opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone. 

- Dookreślenie przepisów przedmiotowego rozporządzenia w zakresie, o którym mowa powyżej, jest niezbędne dla realizacji uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych związanych z samodzielnym wystawianiem zleceń i recept na wyroby medyczne. W opinii Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, Granugel – żel hydrokoloidowy należy do grupy opatrunków hydrokoloidowych w postaci żelu, w skład którego wchodzi karboksymetyloceluloza sodowa i pektyna. Ponadto, Granugel – żel hydrokoloidowy należy do opatrunków powszechnie stosowanych w leczeniu wszystkich typów trudno gojących się ran tj. owrzodzenia podudzi, odleżyny oraz niezainfekowane rany stopy cukrzycowej

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz