Aktualizacja porządku obrad posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 17.09.

06 Września 2019, 13:50 AOTMiT

AOTMiT zaktualizował w piątek porządek obrad posiedzenia Rady ds. Taryfikacji zaplanowanego na 17 września. Co się zmieniło?

Po aktualizacji porządek obrad posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 17.09.2019 r. obejmuje także:

Omówienie założeń oraz omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

W porządku obrad pozostały także wcześniejsze punkty:

Opiniowanie projektów taryf w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

Opiniowanie projektów taryf w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu.

Opiniowanie projektów taryf w zakresie kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz