NRL pozytywnie o podwyżce wynagrodzenia lekarzy stażystów

06 Września 2019, 14:29 lekarz

Naczelna Rada Lekarska  pozytywnie oceniła podniesienie wysokości wynagrodzenia lekarzy stażystów zaproponowane w projekcie rozporządzenia MZ. Jednocześnie Rada wskazuje, że postulowany poziom wynagrodzeń lekarzy stażystów powinien odpowiadać przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

NRL przyjęła stanowisko ws. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Projekt rozporządzenia: wzrost wynagrodzenia lekarzy stażystów. O ile?

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: KNL.844.35.2019.AC, pozytywnie oceniając podniesienie wysokości wynagrodzenia przewidzianego w przedłożonym projekcie wskazuje, że postulowany poziom wynagrodzeń lekarzy stażystów, którego domaga się samorząd lekarski, powinien odpowiadać przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw - czytamy w stanowisku.

Źródło: NRL

BPO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz