MZ zmieni zasady współpracy z przemysłem farmaceutycznym?

09 Września 2019, 10:54

W zakresie polityki lekowej jest nadal duży potencjał do współpracy resortu zdrowia i branży farmaceutycznej. O jakich zmianach w przepisach i działaniach mówiono na spotkaniu firm z AmCham z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i wiceministrem Maciejem Miłkowskim?

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w pawilonie AmCham odbyło się śniadanie poświęcone branży farmaceutycznej. Dyskutowano m.in. o tym jak zwiększać dostęp do nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów i budować warunki do inwestowania w Polsce. Minister Ł. Szumowski podkreślał, że obecną kadencję rząd w kwestii zdrowia poświecił zwłaszcza na „ratowanie” kadr medycznych m.in. poprzez wzrost wynagrodzeń, poprawę warunków pracy, zahamowanie emigracji i zwiększenie liczby osób podejmujących kształcenie. W kolejnej kadencji rząd stawiać ma na innowacje oraz gospodarkę.

Finansowanie leków

W rządowym dokumencie Polityka Lekowa Państwa określono, że NFZ powinien wydawać na refundację 16,5-17 proc. z puli pieniędzy na świadczenia. Ale plan finansowy NFZ wykazuje niższą wartość, co przekłada się na ponad 1 mld zł mniej na finansowanie terapii.

- Naszym zdaniem poziom 17 proc. powinien zostać wprost wpisany w ustawę refundacyjną. - Minister przyznał, że musimy dojść po poziomu 17 proc. – relacjonuje przebieg dyskusji z ministrem Andrzej Dziukała z Janssena, wiceprzewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Monitorowanie i włączanie innowacji

Dyskutowano także o Horizon scanning. To rozwiązanie polega na tym, że jeszcze na etapie badań klinicznych i dopuszczania do rynku, śledzone są potencjalnie najbardziej obiecujące terapie  i przygotowywana jest droga do wprowadzania ich do systemu refundacji.

Chodzi m.in. o leki onkologiczne o wysokiej skuteczności i lepszym bezpieczeństwie terapii lub terapie na rzadkie schorzenia, na które wcześniej nie było leków, a są jedynym sposobem zaspokojenia potrzeb pacjentów. Horizon scanning działa m.in. w Szwecji, Holandii czy Belgii. Włączają się w niego resorty zdrowia, urzędu odpowiedzialne za rejestrację i ocenę leków, płatnicy (np. ubezpieczyciele publiczni). - Minister Łukasz Szumowski podkreślił, że MZ jest zainteresowane takimi działaniami – podkreśla A. Dziukała. Resort oczekuje oddolnych propozycji.

1/3 terapii do natychmiastowej refundacji?

Nowe terapie – choć bywają drogie lub wręcz bardzo drogie – często mogą przynieść znaczące oszczędności w innych obszarach. Chodzi o koszty hospitalizacji czy absencji w pracy, gdy zaostrza się choroba lub pogarsza jakość życia z powodu działań niepożądanych leku, a czego dzięki lepszym lekom można by uniknąć.

- Minister Miłkowski stwierdził, że w przypadku około jednej trzeciej leków zabiegających o refundację wiadomo, że mogłyby przynieść od razu tego typu korzyści. W ich przypadku decyzja o refundacji powinna zapadać szybko – relacjonują przedstawiciele Komitetu Farmaceutycznego. Jak dowiedzieli się na śniadaniu AmCham, wiceminister rozmawia o bardziej kompleksowym podejściu do wydatków na leki,  z resortem finansów. Miłkowski podkreślał też, że w refundacji wyznacznikiem nie powinna być cena opakowania, a efekt terapeutyczny i jakość życia pacjentów. MZ chce uwzględniać te parametry w coraz szerszym zakresie.

Jawne ceny usztywnią negocjacje

Kolejna dyskutowana kwestia to współpraca państw w ramach grupy V4 mająca zapewnić lepszy dostęp do leków w „przystępnych” cenach. Deklaracja w tej sprawie, podpisana także przez Polskę,  mówi o wymianie informacji m.in. dotyczących cen leków refundowanych i instrumentów podziału ryzyka w innych krajach.

- Nadal nie znamy szczegółów. Jeśli jednak ceny negocjowane przez poszczególne państwa miałyby być ujawniane innym krajom, można spodziewać się, że elastyczność w negocjacjach z MZ znacznie się zmniejszy – mówią przedstawiciele Komitetu Farmaceutycznego  AmCham.  Dodają, że gdyby cena oferowana w Polsce była jawna, powodowałaby to oczekiwanie podobnych obniżek przez inne państwa. Zdaniem Komitetu Farmaceutycznego, Polska dostaje nawet kilkudziesięcioprocentowe upusty od cen leków. Ewentualna wymiana informacji o cenach mogłaby spowodować straty dla polskich pacjentów, bo w niektórych sytuacjach firmy nie wprowadzałyby nowych leków na polski rynek lub oferowały wyższe ceny, które trudno byłoby zaakceptować płatnikowi, czyli NFZ.

PPP – jak wykorzystać je w zdrowiu

Jedną z bolączek polskiego systemu ochrony zdrowia jest niedobór danych i analiz pozwalających ocenić skuteczność podejmowanych działań, w tym jakości życia pacjentów. Przedstawiciele firm z AmCham zachęcali Ministerstwo Zdrowia by wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne np. przy budowie rejestrów medycznych. Przedsiębiorcy nie mieliby dostępu do danych poszczególnych pacjentów, ale do statystycznych zestawień. Minister Łukasz Szumowski poinformował jednak, że woli by rejestry były tylko w gestii państwa - projektowane i prowadzone według jednego szablonu i finansowane tylko ze środków publicznych.

Konsultacje społeczne

Komitet Farmaceutyczny od pewnego już czasu zabiega o to, by uwzględniono go w tzw. rozdzielniku przy konsultacji ważnych regulacji prawnych.

– Wspólnie z ministrem rozmawialiśmy o tym, by różne izby i inne organizacje reprezentujące przemysł farmaceutyczny zbudowały wspólną grupę zajmującą się konsultowaniem rządowych propozycji, ale także zgłaszaniem własnych – mówi Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham. Podkreśla, że minister zapowiedział działania w tym zakresie. Zwracano też uwagę, na potrzebę większej przewidywalności prawa.

Komitet Farmaceutyczny Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowej (AmCham) tworzą przedstawiciele firm Amgen, AbbVie, AstraZeneca, Biogen, BioMarin, Bayer, BMS, Janssen, Celgene, Ely Lilly, IQVIA, MSD, Mylan, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi, Takeda oraz Vertex.  Zabiega on m.in. o warunki korzystne dla rozwoju biznesu i inwestycje w branży farmaceutycznej, a także stabilność regulacyjną.

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

ABM podpisuje list intencyjny z firmami farmaceutycznymi z AmCham

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz