Komisja Stomatologiczna NRL: ustawa o opiece w szkołach nie rozwiąże problemów opieki stomatologicznej

09 Września 2019, 12:45 dentysta gabinet

Brakuje należytego dialogu miedzy organami władzy publicznej a przedstawicielami środowiska lekarzy dentystów w sprawach dotyczących organizacji świadczeń publicznych w zakresie leczenia stomatologicznego - oceniła Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w przyjętym stanowisku. Ponadto przekonuje, że ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami nie rozwiąże problemów opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.

- Praktycznie bez odpowiedzi pozostaje skierowany do Narodowego Funduszu Zdrowia cały szereg wystąpień Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczących zasad wykonywania umów, w tym niezbędnego dostosowania do współczesnych standardów tabeli wyceny punktowej procedur - wskazuje Komisja.

Według niej, dyskusja publiczna w sprawach opieki stomatologicznej koncentruje się ostatnio wokół mającej wejść w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078).

Komisja Stomatologiczna NRL stoi na stanowisku, że wspomniana ustawa nie rozwiąże problemów opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. - Na uwagę zasługuje przede wszystkim rażąca dysproporcja pomiędzy liczbą świadczeniodawców, którzy mogą zawrzeć porozumienie ze szkołą, a liczbą szkół. Zestawienie liczby niecałych 7 tys. umów stomatologicznych z liczbą 34 tys. szkół mówi samo za siebie - podkreślają stomatolodzy.

Jak ostrzega Komisja, uprawnienie uczniów szkół, które zdołają zawrzeć porozumienie z placówką stomatologiczną, do świadczeń udzielanych poza kolejnością w konfrontacji z brakiem takiego uprawnienia uczniów szkół nieposiadających takiego porozumienia, rodzi uzasadnione obawy co do zachowania zasady równego dostępu do świadczeń.

Ponadto według Naczelnej Rady Lekarskiej, pełne wykonanie tej ustawy pozbawi realnych uprawnień do świadczeń stomatologicznych pacjentów dorosłych, co rada argumentowała podczas procesu legislacyjnego.

- W świetle powyższego, jedynym długofalowym wyjściem jest zwiększenie nakładów na publiczne leczenie stomatologiczne, urealnienie jego wyceny i powiększenie tą drogą grona świadczeniodawców, a co za tym idzie- dostępności do świadczeń - stwierdza Komisja Stomatologiczna.

Zwróciła też uwagę, że ustawa ma wejść w życie 12 września, a tymczasem brakuje zarządzenia NFZ, które regulowałoby dostosowanie umów do sytuacji podjęcia współpracy ze szkołą, w tym zasad rozliczeń udzielonych świadczeń (...)

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz