NFZ: Projekt zarządzenia wprowadzający nowe współczynniki dla świadczeń PSZ

11 Września 2019, 9:33 pieniądze

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała do opiniowania projekt zarządzenia nowelizującego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projekt powstał w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne NIK z zakresu "Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej" dotyczące zapewnienia finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia, z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiającego bilansowanie się działalności szpitali oraz zidentyfikowane potrzeby w zakresie zwiększenia w 2019 r finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, dla świadczeń rozliczanych w ryczałcie dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do I stopnia poziomu PS.

Zarządzenie przewiduje wprowadzenie współczynnika korygującego wartości 1,04, dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do II stopnia poziomu PSZ ustalono się współczynnik korygujący wartości 1,03.

Natomiast dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:

- III stopnia,

- ogólnopolskiego,

- onkologicznego,

- pediatrycznego,

- pulmonologicznego

w przypadku sprawozdawania  produktów określonych w dodanym załączniku do zarządzenia (zał.nr 3) -  stosowany zostać ma współczynnik korygujący 1,03.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 24 września 2019 r. do godziny 12:00

źródło: Projekt zarządzenia - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz