Instytut Kardiologii im. kard. Wyszyńskiego czeka reorganizacja? MZ powołuje zespół

11 Września 2019, 11:29 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia powołuje zespół do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

b) dr hab. n. med. Cezary Kępka – Zastępca Dyrektora do spraw Nauki Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

c) Tomasz Berdyga – Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

Zadania zespołu

Zespół opracuje i przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię zawierającą w szczególności ocenę potrzeby:

1) reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego polegającej na zmianie nazwy Instytutu oraz propozycję warunków tej reorganizacji;

2) nadania Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego statusu państwowego instytutu badawczego wraz z propozycją zadań.

 źródło:

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz