Posłowie przyjęli antyfałszywkową nowelizację Prawa farmaceutycznego

11 Września 2019, 22:47 Maciej Miłkowski

Stosunkiem głosów 411-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący się - Sejm przyjął antyfałszywkowe zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne. Wcześniej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia zmniejszono wysokość kar brak realizacji zapisów aktów delegowanych do dyrektywy antyfałszywkowej i wydłużono vacatio legis.

Branża farmaceutyczna, aptekarze, hurtownicy, nadzór farmaceutyczny i w końcu resort zdrowia - osiągnęli  wyczekiwany konsensus. W Sejmie udało się przeprocedować nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne, która wprowadzała do polskiego porządku prawnego wymogi związane z implementacją dyrektywy antyfałszywkowej. Za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, natomiast przeciwko jeden.

Wcześniej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia w dokumencie przyjęto poprawki m.in. obniżające do maksymalnie 20 tysięcy zł kary za brak realizacji przepisów związanych z dyrektywą antyfałszywkową, a także wydłużono do 1 lipca 2020 roku termin ich egzekwowania.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiedzialny za procedowanie nowelizacji, podkreślił, że zmiana było możliwa dzięki współpracy resortu zdrowia z m.in. nadzorem farmaceutycznym i samorządem zawodowym aptekarzy. Zapowiedział jednocześnie, że wspólnie z interesariuszami zamierza wdrażać kolejne zmiany dotyczące regulacji prawnych związanych z dystrybucją farmaceutyków i wyrobów medycznych.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz