NFZ wprowadza nowy zakres w AOS : ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych

12 Września 2019, 10:28 lekarz lekarka wizyta

Do konsultacji trafił projekt noweli zarządzenia NFZ dotyczący AOS, który wprowadza nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych. Świadczenia z tego zakresu będą wyżej finansowane. Ponadto wyższe stawki NFZ zaproponował także za ambulatoryjne wizyty małych pacjentów oraz wybrane wizyty pierwszorazowe dla dorosłych.

Chodzi o projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

- W związku z faktem zgłaszania się na SOR wielu pacjentów z powszechnymi dolegliwościami narządu wzroku lub z urazami narządu ruchu, które po zaopatrzeniu nie mogą być monitorowane w AOS z powodu trudności w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgii dziecięcej oraz okulistycznych dla dorosłych i dzieci, spełniających określone warunki aparaturowe, wprowadzony został nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych - czytamy w uzasadnieniu.

W ramach tego zakresu rozliczane będą świadczenia zrealizowane na rzecz chorych z rozpoznaniami określonymi w załączniku 5d do zarządzenia. Rozpoznania wskazane zostały przez ekspertów, spośród sprawozdanych przez świadczeniodawców realizujących umowy AOS w wymienionych wyżej zakresach, jako zrealizowane przez nich w trybie nagłym. Przy rozliczaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych, wprowadza się współczynnik 1,6 stosowany w wymienionym przedziale czasu: w odniesieniu do świadczeń okulistycznych 14 dni, w odniesieniu do świadczeń ortopedycznych 60 dni od rozpoznania.

Jak przewiduje NFZ, wprowadzone rozwiązanie pozwoli uzyskać pacjentom łatwiejszy dostęp do świadczeń ambulatoryjnych realizowanych na rzecz chorych z urazami i po urazach oraz z powodu nagłych schorzeń okulistycznych, a także ograniczy liczbę osób zgłaszających się do SOR/ IP z powodu powszechnych urazów i dolegliwości narządu wzroku.

 

Wyższe stawki dla AOS za małych pacjentów oraz wybrane wizyty pierwszorazowe

Dodatkowo, przy rozliczaniu świadczeń dla dzieci, podniesiono współczynniki korygujące wprowadzone zarządzeniem nr 64/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna do poziomu: 1,6 w odniesieniu do świadczeń dla dzieci do 3 r.ż., do poziomu 1,3 dla dzieci od 4 do 18 r.ż., oraz do wysokości 1,6 dla świadczeń pierwszorazowych realizowanych na rzecz osób powyżej 18 r. ż w wybranych specjalnościach: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.

- Korekta dotychczasowych współczynników dotyczących świadczeń udzielanych na rzecz dzieci ma na celu dalsze premiowanie podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń dla najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie. Pozwoli to także, na zmotywowanie lekarzy, do realizacji diagnostyki i terapii, w jak najszerszym zakresie w trybie ambulatoryjnym, co znacznie zmniejsza stres u dziecka - wyjaśnia NFZ.

- W wyniku korekty współczynnika przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia oczekuje się, że działania te znacząco zwiększą liczbę nowych pacjentów, szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym. Powinno to skrócić czas oczekiwania na poradę, a także zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, w tych specjalnościach, w których są najdłuższe kolejki oczekujących chorych. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych - czytamy w uzasadnieniu

Zmiana wycen pakietów onkologicznych

Ponadto, niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmienioną wycenę pakietów onkologicznych zgodnie z taryfą zawartą w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w Obwieszczeniu nie zostały zawarte taryfy dedykowane rozliczaniu onkologicznych pakietów diagnostycznych dla dzieci, utrzymano wycenę tych pakietów na dotychczasowym poziomie. W związku ze zmienioną wyceną pakietów, w załączniku 5c do zarządzenia dodane zostały procedury diagnostyczne (m.in. badanie PET) z wyodrębnioną wyceną, do rozliczania na zasadach wskazanych w zarządzeniu. 

Jednocześnie w zarządzeniu wprowadzono przepis doprecyzowujący wiek dzieci, na rzecz których realizowane i rozliczane są porady w ramach zakresu: świadczenia w zakresie preluksacji do 12 miesiąca życia. Jest to spójne z obowiązującymi zasadami postępowania zapobiegawczego w dysplazji stawów biodrowych oraz opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ponadto dokonano korekty błędu pisarskiego zawartego w umowie oraz doprecyzowano zasady rozliczania świadczeń AOS przez świadczeniodawców realizujących BCU.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 października 2019 r.

Szacunkowy koszt wprowadzenia tych rozwiązań przewiduje się na kwotę około 60 mln zł w okresie czwartego kwartału 2019 r.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

kasia Czwartek, 12 Września 2019, 12:54
dla mnie nfz jest już i tak spalony, niezależnie od tego jakie reformy mają zostać wprowadzone i tak pewnie z kolejkami to będzie dramat, ja już i tak przerzuciłam się na medicover dla siebie i innych członków rodziny, bo tutaj się nie czeka, termin od razu do lekarza oraz mnóstwo badan rozszerzonych.
liza Niedziela, 22 Września 2019, 0:50
no wlasnie to samo mialam pisac, ze gdybym z czymkolwiek miala sie doczekac przy nfz, to by mnie pewnie ta choroba zdazyla wykonczyc.. ostatnio nawet problem mialam dostac skierowanie na badania, wiec sie wkurzylam i poszlam do laboratorium diagnostyka - i co ? zalatwilam wszystko w jeden dzien bez zadnych problemow. da sie.
Daniel Sobota, 14 Września 2019, 21:00
Pełna zgoda...A przy tej nowej reformie z poważnymi sprawami to itak wmówią, że przypadek może poczekać.