Diagności: Tak dla wniosku do Trybunały Konstytucyjnego

13 Września 2019, 15:17 prawo

Dziś podczas posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów laboratoryjnych, przedstawiciele diagnostów zdecydowali o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zgadzają się na nierówne traktowanie zawodów medycznych.

Pierwszy wniosek w tej sprawie dotyczyć ma przepisów o odpłatności za szkolenie specjalizacyjne zawartych w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej.  

– Chcielibyśmy, żeby Trybunał orzekł, czy te przepisy są zgodne z Konstytucją. Wnioski do Trybunału będziemy składać sukcesywnie, bo nie zgadzamy się na nierówne traktowanie medycznych samorządów zawodowych. Od zawsze sprawą dla nas fundamentalną są płatne specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych. W tej chwili każdy diagnosta, który chce podnosić swoje kwalifikacje, musi z własnej kieszeni płacić za szkolenie specjalizacyjne. A nie są to małe koszty. W zależności od specjalizacji, którą wybiera diagnosta, musi zapłacić od 6 do 40 tys. zł. Porównując to do zarobków diagnostów, którzy zarabiają najgorzej ze wszystkich zawodów medycznych, wiele osób nie może sobie na to pozwolić – powiedziała prezes KRDL Alina Niewiadomska. - Chcielibyśmy, żeby pieniądze za szkolenie specjalizacyjne pochodziły z budżetu państwa, tak samo jako to jest w przypadku lekarzy i pielęgniarek – dodała.

Samorząd diagnostów laboratoryjnych liczył, że problem dotyczący szkolenia specjalizacyjnego zostanie rozwiązany poprzez nowelizację ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Nowe przepisy zagwarantowałyby równie traktowanie diagnostów laboratoryjnych np. w stosunku do grupy zawodowej lekarzy czy pielęgniarek. Ale nowelizacja ta nie została uchwalona, co powoduje, iż w ocenie KIDL istnieje konieczność skierowania przedmiotowego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

 JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Bożena Sobota, 14 Września 2019, 10:50
Jestem za skierowaniem sprawy do Trybunału
Konstytucyjnego