Apel Polskiego Towarzystwa Neurologicznego: Zdrowie ponad podziałami politycznymi

16 Września 2019, 10:19 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

W świetle toczącej się kampanii wyborczej i deklaracji reprezentantów partii politycznych dot. usprawnienia opieki zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Neurologiczne apeluje do wszystkich stron dysputy publicznej o powołanie ponadpartyjnego zespołu specjalistów, który wraz z przedstawicielami środowiska lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pacjentów i specjalistów ds. ekonomiki zdrowia zajmie się opracowaniem długofalowego programu  niezbędnych zmian w polskiej służbie zdrowia.

- Dążenie do zapewnienia wszystkim Polakom najlepszej opieki zdrowotnej powinno być traktowane  priorytetowo, ponad podziałami politycznymi i niezależnie od okresu przedwyborczego. To temat uniwersalny, który powinien łączyć w wysiłkach wszystkie środowiska – polityków, pracowników medycznych, pacjentów i całe społeczeństwo.

Polskie Towarzystwo Neurologiczne, którego troską jest stan polskiej neurologii, apeluje o stworzenie płaszczyzny dialogu wszystkich stron, która da szansę na wypracowanie konkretnych rozwiązań zapewniających stopniową, ale ustawiczną poprawę stanu polskiej służby zdrowia - wskazują przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w apelu.

Jak dodają,  dialog ten powinien wykroczyć daleko poza dyskusję i obietnice składane w okresie przedwyborczym.  Jak przypominają autorzy apelu, Polskie Towarzystwo Neurologiczne od miesięcy apeluje do decydentów o uznanie neurologii jako dziedziny priorytetowej. Argumentują, że w świetle zmian demograficznych i nadchodzącego tsunami chorób mózgu konieczne jest pilne zajęcie się najbardziej palącymi problemami tej dziedziny medycyny. Zwracają uwagę, że szczególnie istotne są: zwiększenie liczby neurologów, poprawa warunków realizacji programów lekowych, uelastycznienie czasu hospitalizacji pacjentów neurologicznych, szerszy dostęp do nowoczesnych technologii.

- Bez zmian w tych obszarach efektywne leczenie pacjentów z chorobami mózgu nie tylko będzie trudne – może się stać wręcz niemożliwe - oceniają.

- Ostatnie tygodnie i rozpoczęcie rozmów przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z zarządem PTN dają nadzieję na wprowadzenie tak oczekiwanych przez środowiska lekarzy, pielęgniarek i pacjentów zmian. PTN liczy na długoterminowy dialog jednoczący wszystkie siły polityczne. Jednocześnie PTN ponawia deklarację chęci współpracy ze wszystkimi, którym leży na sercu los pacjentów neurologicznych i którzy chcą przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentami z chorobami mózgu w Polsce - czytamy w apelu. 

Apel wystosowali prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak Prezes – Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Źródło: PTN

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz