Zmiany w podziale kompetencji MZ

16 Września 2019, 11:57 Ministerstwo Zdrowia

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano zarządzenie nowelizujące zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Według nowego zarządzenia, wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko nie będzie nadzorować działalności Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Zmiany dotyczą także wiceministra Janusza Cieszyńskiego, który traci obowiązek nadzoru nad Bankiem Tkanek Oka w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, oraz Główną Biblioteką Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Zgodnie z treścią zarządzenia nadzór nad ww. placówkami przejmie  wiceminister Sławomir Gadomski.

Ponadto:

W czasie nieobecności w pracy Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje:

a) Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, z wyłączeniem spraw, o których mowa w lit. b,

b) Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński – w zakresie dotyczącym Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;

3) Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;

4) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;

5) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz