Decyzja KE w sprawie skojarzonego leczenia raka płuc

16 Września 2019, 15:17 rentgen płuca lekarz diagnostyka prześwietlenie

Komisja Europejska dopuszcza produkt Tecentriq (atezolizumab) do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu początkowym osób z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca.

Grupa Roche ogłosiła, że Komisja Europejska udzieliła pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Tecentriq® (atezolizumab) i dopuściła go do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią (karboplatyną i etopozydem) w leczeniu początkowym (pierwszego rzutu) u dorosłych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca (ES-SCLC).

„Dzięki dopuszczeniu do obrotu terapii atezolizumabem staje się pierwszą immunoterapią przeciwnowotworową dostępną w Europie w leczeniu początkowym rozległego drobnokomórkowego raka płuca, co stanowi ważny krok naprzód dla pacjentów” — powiedziała dr Sandra Horning, dyrektor ds. medycznych i dyrektor ds. globalnego rozwoju produktu w Grupie Roche. „Wykazano, że skojarzenie leku i chemioterapii poprawia przeżycie w porównaniu z aktualnym standardem leczenia. Jest to postęp, który do tej pory był trudny do osiągnięcia z powodu oporności tej choroby”.

Informacje o drobnokomórkowym raku płuca

Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej na całym świecie. Każdego roku z powodu tej choroby umiera 1,76 mln osób; oznacza to ponad 4800 zgonów każdego dnia w skali całego świata. Rak płuca można zasadniczo podzielić na dwa główne typy: niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) i drobnokomórkowy rak płuca (DRP), przy czym DRP stanowi około 15% wszystkich przypadków raka płuca.

Tecentriq (atezolizumab) to przeciwciało monoklonalne opracowane w celu wiązania z białkiem o nazwie PDL1, które jest eksprymowane na komórkach nowotworowych i komórkach układu odpornościowego naciekających guza, a przez to blokowania jego interakcji z receptorami PD1 i B7.1. Poprzez inhibicję PD-L1 lek może pozwalać na aktywację limfocytów T. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz