POZ: projekt rozporządzenia dot. wizyt on-line

17 Września 2019, 9:43 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Doprecyzowanie kwestii udzielania świadczeń przez lekarzy POZ na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - przewiduje projekt noweli rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt trafił do konsultacji.

Jak wyjaśniono w OSR, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwiają orzekanie o stanie zdrowia po uprzednim zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Konieczne jest jednak wdrażanie tych regulacji również do aktów wykonawczych prawa powszechnie obowiązującego niższego rzędu, jak rozporządzenia, w szczególności do tzw. „rozporządzeń koszykowych”. 

Stąd projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, który doprecyzowuje kwestie udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych (wskazując, że może to następować przez bezpośredni kontakt z pacjentem lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności). 

Według autorów projektu, stosowanie telemedycyny w POZ oznacza "zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, możliwość częstszego lub stałego monitorowania stanu zdrowia, możliwość szybkiego i łatwego kontaktu z pracownikiem medycznym oraz możliwość kontynuowania leczenia w warunkach domowych".

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz