GUS: Ruszają Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia

17 Września 2019, 10:31 dane dokumenty raport

Między 16 września a 31 grudnia 2019 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone po raz kolejny Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia. Jego celem jest poznanie obecnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski i uwarunkowań w kontekście demograficzno-społecznym, sytuacji zawodowej oraz miejsca zamieszkania. Badanie jest przeprowadzane co 5 lat.

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia jest realizowane co 5 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane do tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim. Pozyskane z badania dane umożliwią również dokonanie porównań międzynarodowych.

Badanie będą realizować ankieterzy z urzędów statystycznych i będzie ono prowadzone metodą bezpośredniego wywiadu ze wszystkim mieszkańcami wylosowanego mieszkania. Ankieterzy zapytają m.in. o stan zdrowia, problemy zdrowotne, korzystanie z usług opieki zdrowotnej oraz styl życia mieszkańców.

Jak zapewnia GUS, ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa. Nie zawiera danych osobowych ani adresu, a uzyskane informacje są szczególnie chronione tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do tworzenia zbiorczych opracowań statystycznych.

GUS podkreśla, że sukces badania, czyli jego wartość informacyjna i jakość wyników, zależy w głównej mierze od uczestników badania reprezentujących przekrój całego polskiego społeczeństwa, dlatego Urząd prosi o współpracę z ankieterami.

Na stronie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie, można zapoznać się z raportami z badań zdrowia przeprowadzonymi przez GUS w przeszłości. Dostępne jest także krótkie opracowanie pt. Główne fakty dotyczące zdrowia i zachowań zdrowotnych mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) w 2014 r., prezentujące najważniejsze wyniki badania EHIS 2014 r. 

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz