AOTMiT oceni m.in. zasadność refundacji marihuany we wskazaniu padaczki lekoopornej

17 Września 2019, 14:04 AOTMiT

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy suszu z konopii we wskazaniu padaczki lekoopornej w przebiegu zespołu Jacobsena po nieskuteczności III lub kolejnej linii leczenia - przewiduje porządek obrad Rady Przejrzystości AOTMiT.

Przypomnijmy, że od 1 listopada 2017 r. medyczna marihuana jest legalna w Polsce. Pod koniec 2018 r. medyczny susz z konopii pojawił się w trzech polskich aptekach.

Kannabinoidy są stosowane w kuracjach przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeciwlękowych, przeciwpsychotycznych i przeciwspazmatycznych. Znajdują zastosowanie w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, białaczce, cukrzycy, astmie, epilepsji, urazach rdzenia kręgowego, migrenie, terapiach odwykowych. 

Podczas najbliższego posiedzenia Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, oceni zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, produktu leczniczego Bedrolite (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Jacobsena po nieskuteczności III lub kolejnej linii leczenia.

Bedrolite jest rynkową nazwą dla odmiany suszu, Cannabis sativa L 'Rensina'. Jest to produkt zawierający mniej niż 1 proc. THC (związek psychoaktywny konopii) i 9 proc. CBD. Oznacza to, że produkt nie ma właściwości psychoaktywnych i może być stosowany jako produkt leczniczy. W opinii producenta, produkt ten jest często preferowanym wyborem pacjentów z padaczką.

Drugie podejście do oceny zasadności we wskazaniu padaczki lekoopornej

Warto przypomnieć, że Agencja wydała już wcześniej opinie w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu Bedrolite m.in. we wskazaniu padaczki lekoopornej. Prezes Agencji nie zarekomendował wówczas wydawania zgód na refundację tego suszu. 

W uzasadnieniu podkreśono, że dostępne dowody naukowe, nie uzasadniają finansowania ze środków publicznych wnioskowanych technologii. W ramach analizy klinicznej przedstawiono 17 przeglądów systematycznych odnoszących się do stosowania kannabinoidów, wskazujących możliwość skuteczności w stosowaniu ich w wybranych wskazaniach. W żadnym z nich nie odniesiono się jednak bezpośrednio do preparatów producenta Bedrocan.

Co jeszcze oceni Rada Przejrzystości?

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina – postać pierwotnie oporna (ICD-10: C81.1), u pacjenta, u którego nie można zastosować procedury auto-HSCT.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego LIPISTART we wskazaniu: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT1, chłonkobrzusze, wada serca - stan po leczeniu kardiochirurgicznym.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • leuprolelinum we wskazaniach: ICD-10: C48.0 – przestrzeń zaotrzewnowa – w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy;ICD-10: C49.4 – tkanka łączna i tkanka miękka brzucha – w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy;ICD-10: C49.5 – tkanka łączna i tkanka miękka miednicy – w przypadku: agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy,
  • azathioprinum we wskazaniu: sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL,
  • cyclophosphamidum we wskazaniu sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL,
  • methotrexatum we wskazaniu: sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz