Ł. Szumowski: Narodowa Strategia Onkologiczna spowoduje pospolite ruszenie w walce z nowotworami

18 Września 2019, 14:35

- Mam nadzieję, że teraz rozpocznie się pospolite ruszenie w walce z nowotworami. Ten nasz cancer plan, to taki nasz hetman, który poprowadzi instytucje, organizacje pacjenckie, lekarzy, pielęgniarki, pracowników różnych urzędów(…) – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski o powstającej Narodowej Strategii Onkologicznej podczas konferencji „Cancer Prevention 2020” zorganizowanej przez Agencję Badań Medycznych.

Minister podkreślał, że jeżeli będziemy mieli spójny plan w postaci Strategii, z punktami do realizacji w ciągu najbliższych 5 lat, to „całe to pospolite ruszenie będzie szło w jednym spójnym kierunku”, jakim jest zmniejszenie zachorowalności oraz śmiertelności z powodu nowotworów.

Zobacz: W październiku Strategia Onkologiczna trafi do konsultacji społecznych

- Wartością cancer planu, który niedługo w pełni pokażemy, jest jego praktyczna, aplikacyjna budowa. Konkretne cele, które możemy osiągnąć w perspektywie krótko- i długoterminowej – mówił Ł.Szumowski.

Według niego, cancer plan jest narzędziem do zrównoważonego rozkładu sił i środków na prewencję, leczenie i wdrażanie innowacyjnych technologii. - Dzięki zrównoważonym działaniom uzyskamy dobrą profilaktykę i szybki dostęp do diagnostyki oraz terapii. (…)– przekonywał minister zdrowia.

- Mam nadzieję, że teraz rozpocznie się pospolite ruszenie w walce z nowotworami. Ten nasz cancer plan, to taki nasz hetman, który poprowadzi instytucje, organizacje pacjenckie, lekarzy, pielęgniarki, pracowników urzędów m.in. Ministerstwa Nauki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak mówił, wyzwaniem jest wzmocnienie profilaktyki nowotworów i zachowań prozdrowotnych i m.in. stworzenie nowych ścieżek dotarcia do społeczeństwa. Podał przykład Finlandii, gdzie poprawiono sytuację w obszarze chorób sercowo-naczyniowych poprzez zaangażowanie kół gospodyń wiejskich w promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. W ocenie Ł.Szumowskiego, podobych dróg powinniśmy szukać w onkologii, a koła gospodyń wiejskich w Polsce stanowią pewien potencjał w tym zakresie.

Zwracał także uwagę na potrzebę działań w zakresie ograniczenia palenia tytoniu. - E-papierosy to plaga dla naszej młodzieży. Bez aktów legislacyjnych nie poprawimy tych wskaźników umieralności – ocenił Ł. Szumowski.

- Zmiana trybu życia, zmiana czynników prowadzących do zachorowania na nowotwory, to wyzwanie dla całego świata. Produkty które spożywamy, tytoń, alkohol, w prosty sposób prowadzą do zachorowalności.  Powinniśmy wyłapać czynniki, które mają największy impakt na obniżenie zachorowalności – wskazywał szef resortu zdrowia.

Podkreślał, że profilaktyka pierwotna i wtórna mają większy wpływ na długość życia niż medycyna naprawcza.

Jak mówił, liczy na to, że dzięki badaniom ABM, będą wprowadzane kolejne pilotaże i testowane różne działania, jak skrining przy pomocy TK w raku płuca, czy programy wykrywania krwi utajonej w kale, zamiast kolonoskopi w wykrywaniu raka jelita. - Do tego też ma służyć ABM, aby sprawdzać różne rozwiązania w polskiej populacji we współpracy m.in. z MD Anderson i dzięki temu  zaczniemy zmieniać obraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej – dodał minister zdrowia.

Prof. George Wilding, wiceprezes i zastępca dyrektora ds. badań klinicznych  The University of Teksas MD Anderson Cancer Center przekonywał, że ok. 50 proc. przypadków raka może być wcześnie zdiagnozowanych lub można im zapobiec, więc trzeb podjąć działania.

- Mamy świadomość działań profilaktycznych i wiemy, że podstawą profilaktyki, nie tylko w nowotworach, jest zmiana stylu życia - podkreślał.

Jak mówił, są pewne podobieństwa miedzy stanem Teksas, a Polską m.in. w zakresie działań prewencyjnych, które należy podjąć. Jak mówił, chodzi np. o ograniczenie liczby osób palących papierosy czy upowszechnienie szczepień przeciwko HPV.

- Optymalne byłoby zapobieganie temu, aby dzieci i młodzież nie rozpoczynały palenia – mówił i dodał, że dzięki kilkuletnim staraniom udało się podnieść do 21 lat wiek zakupu wyrobów tytoniowych. - Obserwujemy też szkodliwość e-papierosów (…) Widzimy coraz więcej przypadków młodzieży używającej tego rodzaju sprzętu, co jest uzależniające i widać, że może to prowadzić do późniejszego uzależnienia od tytoniu – mówił prof. G. Wilding.

Także prof. Piotr Rutkowski z COI w Warszawie i przewodniczący zespołu przygotowującego Narodową Strategię Onkologiczną ocenił, że „to co jest trudne, ale musi być zrobione, to edukacja społeczeństwa i uświadomienie zależności ryzyka zachorowań od jakości życia”. - Kolejna rzecz, to ograniczenie liczby palaczy, wprowadzenie edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży, w tym o prewencji nowotworów, (…) a także szczepionka na HPV.

Z kolei  p.o. Prezes ABM dr Radosław Sierpiński podkreślał, że jesteśmy na finiszu przygotowania Narodowej Strategii Onkologicznej i zastanawiamy się jak wdrożyć model skutecznej polityki antynowotworowej.

Jak mówił, 10 lat dłużej każdy z nas może zyskać poprzez ograniczenie palenia, stresu, alkoholu, wysypianie się oraz aktywność zawodową i fizyczną. - Nie ma tu mowy o nowych technologiach, czyli przede wszystkim działa prewencja - zaznaczył. - Wiele pracy przed nami w zakresie profilaktyki i Narodowej Strategii Onkologicznej, która ma wejść w 2020 r. – dodał.

Prof. Piotr Czauderna, koordynator sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju zwrócił uwagę, że jesteśmy jednym z ostatnich krajów w UE, który jeszcze takiego dokumentu nie wdrożył. - Nie chodzi o opracowanie bardzo kompleksowego dokumentu, który będzie miał 200 celów, bo tego nikt nie zrealizuje. Mamy więc 6 celów głównych rozpisanych na ok. 20-30 konkretnych działań opisanych wskaźnikami i harmonogramem – mówił.

Jak dodał, w zakresie profilaktyki wtórnej, mieliśmy dobry system badań przesiewowych, ale nie zauważyliśmy, że świat się zmienił, a trzeba skorzystać z nowych kanałów komunikacyjnych. Dodał, że  doświadczenia innych krajów pokazują, iż można osiągnąć wysokie wskaźniki zgłaszalności na badania przesiewowe. Drugim priorytetem według prof. P. Czauderny jest ograniczenie palenia papierosów, bo to nasz główny wróg, jeżeli chodzi w ogóle o zdrowie publiczne. - E-papierosy jako wejście młodzieży do palenia tytoniu. Tym problemem trzeba się zająć - zaznaczył.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz