Prof. P. Rutkowski: w październiku Strategia Onkologiczna trafi do konsultacji społecznych

18 Września 2019, 16:00 rak nowotwór

Przewodniczący zespołu pracującego nad Narodową Strategią Onkologiczną na lata 2020-2030 prof. Piotr Rutkowski zapowiada, że Strategia jeszcze w październiku trafi do konsultacji społecznych. Według ustawy, do końca listopada ma być przekazana Radzie Ministrów.

Zobacz również: Ł. Szumowski: Narodowa Strategia Onkologiczna spowoduje pospolite ruszenie...

Prof. P. Rutkowski podczas konferencji „Cancer Prevention 2020” zorganizowanej przez Agencję Badań Medycznych w środę w Warszawie przypomniał, że zespół od 2,5 miesiąca pracuje nad Strategią, jednak dyskusje o polskim cancer planie toczą się od kilku lat.

Zapowiedział, że w strategii pojawi się kilka elementów, które do tej pory nie miały miejsca.

- W Polsce wciąż wyniki przeżywalności 5-letniej są niezadowalające, a w związku z demografią będzie następował wzrost zachorowalności. Pół procent PKB tracimy na tym, że leczymy nowotwory w niewłaściwy sposób – mówił prof. P. Rutkowski.

Jak wyjaśnił Strategia zawiera kilka głównych celów. Jednym z nich jest poprawa sytuacji kadrowej i kształcenia w dziedzinie onkologii, w tym powołanie koordynatorów leczenia onkologicznego.

Kolejny cel to poprawa profilaktyki pierwotnej m.in. przez współpracę z lekarzami POZ, działania na rzecz zmniejszenia odsetka osób palących, szczepienia przeciwko HPV, prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, prowadzenie działań edukacyjnych na temat skutków promieniowania UV.

Z koeli w ramach profilaktyki wtórnej Strategia przewiduje wdrożenie systemu powiadomień elektronicznych, a także wymiana mammografów na cyfrowe.

- Nauka i innowacja – tu największa rola ABM. Musimy zwiększyć udział niekomercyjnych badań klinicznych – mówił prof. P. Rutkowski. Wskazał też, że celem jest skrócenie czasu dostępu chorych do innowacyjnych terapii.

Ponadto ma być także stworzony zbiór dotyczący zachorowań i zgonów. - Już jest tworzony e-KRN, a zespół analityczny w COI będzie analizował dane z e-KRN, GUS i NFZ.

- Do 2024 r. chcemy ujednolicić standardy diagnostyczno-terapeutycznej – mówił prof. P. Rutkowski Dodał, że chodzi m.in. o poprawę diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej w nowotworach.

Kolejny cel, to poprawa jakości życia, czyli szeroko pojęta rehabilitacja w trakcie i po chorobie, m.in. aby umożliwić powrót do pracy.

Ponadto mają wzrosnąć nakłady na onkologię. - Do tego wszystkiego niezbędny jest odpowiedni budżet i współpraca międzyresortowa – podsumował prof. P. Rutkowski.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz